http://beti.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/IEEEXPLore.jpg

IEEE Xplore Veri Tabanı

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers, (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, Bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016