Mühendislik ve Teknoloji Veri Tabanları

IEEE Xplore (EKUAL)

IEEE Xplore Veri Tabanı

  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers, (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış;
  • bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter),
  • bütün konferanslarına ait bildirilere,
  • bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

Institute of Physics

 Institute of Physics Veri Tabanı

Bu veritabanı fizik ve fiziğin alt konu başlıkları, biyomedikal mühendisliği, malzeme mühendisliği, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği gibi konularda 83 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.  

Dergi listesi

MathSciNet

MathSciNet

1940 yılından günümüze kadar matematik ve uygulama alanları ile ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren, “Amerikan Matematik Derneği” tarafından oluşturulan bir veri tabanıdır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr