Çalışma Saatleri

Öğretim Dönemi 
Hafta içi 08.00-20.50
Cumartesi 10.30-17.50
Pazar Kapalıdır.
Not: Okuma Salonlarımız hafta içi her gün 23:00’a kadar açık olacaktır.
Tatil Dönemi 
Hafta içi 08.00-12.00
  13.00-16.50
Hafta sonu
Kapalıdır.

Abone Veri Tabanları

Abone Veri Tabanları

AİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca satın alınan ve TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla abone olunan veri tabanları listesi aşağıdadır.  Farklı disiplinlerde ve muazzam sayıda e-kitap, e-dergi  ve makale gibi içeriği bulunan elektronik kaynaklara hızlı erişiminizi sağlayan bu veritabanları üzerinden spesifik tarama ve araştırma yapabilirsiniz.

DİKKAT!
Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içerir. Bu kuralların ihlali , aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi tatsız bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için;Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget, vs.) kullanarak bir elektronik kaynaktan çok sayıda dosya kopyalamayınız. Elektronik kaynaklardan kopyalanan bilgileri, ticari amaç taşımasada üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayınız, e-mail listelerine göndermeyiniz.
 
 

ERIC Veri Tabanı

Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokumanlar ) kullanıma sunulmaktadır. Veritabanında 600’den fazla dergi indekslenmektedir. EBSCOhost ERIC veritabanıyla 100 binden fazla ERIC dokumanına tam metin olarak erişim mümkündür.

HiperKitap Online

Hiperkitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlarının, öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır.Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm  gibi konularda 15.000'in üzerinde digital kitap bulunmaktadır.

Kullanıcılar; Hiperkitap’ta bulunan 15.000’den fazla e-kitabı online olarak görüntülemenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilmektedirler.  “My library” özelliğiyle Hiperkitap’ta kendi kütüphanelerini oluşturarak e-kitap sayfalarında notlar alabilmekte, 60 sayfaya kadar çıktı alıp paylaşabilmekte, farklı formatlarda atıf verebilmektedirler.

 Hiperkitap Kullanım Kılavuzu

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 Retro Index

Bu veri tabanı sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veri tabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. Veri tabanına erişmek için başlığa tıklayınız.

http://beti.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/IEEEXPLore.jpg

IEEE Xplore Veri Tabanı

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers, (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, Bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi

Abone olduğumuz veri tabanları aracılığı ile sahip olduğumuz elektronik dergileri alfabetik ve konularına göre tarama imkânı sunan e-dergi kataloğudur.

 

http://www.forumphysicsandsociety.org/images/IOP_logo.png/image_previewInstitute of Physics Veri Tabanı

Bu veritabanı fizik ve fiziğin alt konu başlıkları, biyomedikal mühendisliği, malzeme mühendisliği, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği gibi konularda 36 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

 

iThenticate - İntihal Analiz Programı giriş

Akademisyenlerin, hakemlerin ve editörlerin, makale ya da draftları taramalarını sağlayarak, akademik yayınların değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve benzerlik analizlerinin yapılması ile ilgili  kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “iThenticate” intihali engelleme programı TÜBİTAK ULAKBİM aracılığıyla üniversitemizin erişimine açılmıştır. iThenticate, yayınları 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veritabanıyla karşılaştırmaktadır.

TÜBİTAK EKUAL kapsamında 2011 yılından bu yana aboneliği devam eden iThenticate veri tabanıyla ilgili müzakere sonuçlandırılarak 01 Ocak 2017-31 Aralık 2019 dönemi için lisans anlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.” Kurum hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için  önemle duyurulur.


Not: Programı kullanmak isteyen  doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip AİBÜ öğretim üyelerinin ad, soyad, e-posta ve kurum bilgilerini  veritabanlari@ibu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kullanım Klavuzu            Hızlı Başlangıç Klavuzu

JSTORJSTOR Veri Tabanı

Çeşitli konularda (Temel bilimler, sanat, edebiyat, matematik, ekonomi, dil, istatistik, müzik, ekoloji, botanik vs.) ilk cildinden itibaren tam metin dergi veri tabanıdır.

 

Library, Information Science & Technology Abstracts

500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.

MathSciNet

1940 yılından günümüze kadar matematik ve uygulama alanları ile ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren, “Amerikan Matematik Derneği” tarafından oluşturulan bir veri tabanıdır.

Medline Complete Veri Tabanı

Kullanım

Broşür

MEDLINE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla tıp dergisinde erişim sağlar. Bu dergilerde özetlerine MEDLINE veri tabanından erişilebilirken, tam metin erişimi olan makalelere aynı arayüz kullanılarak MEDLINE with Full Text veri tabanından erişim sağlanabilmektedir.
Medical Subject Heading, index ve ağaç yapısını da içermektedir.
Veri tabanı EBSCOhost altında her gün güncellenmektedir.

National Library of Medicine veri tabanıdır. Veri tabanında : 4800 den fazla tıp dergisini, British Library Document Supply Center’dan ek olarak içindekiler bilgilerini, Medical Subject Heading ve indexi bulabilirsiniz. Veri tabanı EBSCOhost altında her gün yenilenmektedir.

Arşiv özelliği de taşıyan, MEDLINE Complete’den örrnek bazı önemli tam metin dergiler;

• American Journal of Clinical Pathology (Gecikmesiz)

• BMJ: British Medical Journal  (90 gün gecikmeli )

• Diabetes (Gecikmesiz) 

• Diabetes Care (Gecikmesiz)

• Gerontologist (Gecikmesiz)

• Gut (90 gun gecikmeli)

• Heart (90 gun gecikmeli)

• International Journal of Immunopathology & Pharmacology (Gecikmesiz)

• Journal of Clinical Oncology (Gecikmesiz)

• Journal of Epidemiology (Gecikmesiz)

• Journal of Experimental Hematology  (Gecikmesiz)

• Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Gecikmesiz)

• Thorax (90 gun gecikmeli)

• Topics in Stroke Rehabilitation(Gecikmesiz)

• Journal of Nuclear Medicine (Gecikmesiz)

 • Addiction (önceki başlıklar dahil olmak üzere) -- 1972’den bugüne
 • Allergy -- 1978’den bugüne
 • American Journal of Law & Medicine -- 1975’ten bugüne
 • American Journal of Public Health -- 1973’ten bugüne
 • Angiology -- 1965’ten bugüne
 • Annals of Internal Medicine -- 1965’ten bugüne
 • Archives of Environmental & Occupational Health (önceki başlıklar dahil olmak üzere) -- 1973’ten bugüne
 • Australasian Journal of Dermatology -- 1967’den bugüne
 • Clinical & Experimental Dermatology --1976’den bugüne
 • Clinical & Experimental Immunology --1966’den bugüne
 • Clinical Pediatrics -- 1965’ten bugüne
 • Immunology -- 1965’ten bugüne
 • Journal of Cutaneous Pathology -- 1974’ten bugüne
 • Journal of Investigative Dermatology -- 1970’den bugüne
 • Kidney International -- 1972’den bugüne
 
 

Mendeley

Mendeley  araştırmalarınızı düzenlemeye,  diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

•    Otomatik bibliyografiler oluşturulabilir.
•    Kolaylıkla çevrimiçi olarak diğer araştırmacılarla işbirliği yapılabilir.
•    Diğer araştırma yazılımlarından makaleleri kolaylıkla ithal edebilir.
•    Araştırmacı okuduğu makaleye dayalı ilgili diğer makaleleri bulabilir.
•    Araştırmacı çevrimiçi olarak herhangi bir yerden makalesine ulaşabilir.
•    1000 ve üzerinde dergi için atıf biçimlerine ulaşabilir ve atıf yöntemi seçimi ile yeni biçimler oluşturabilirsiniz.
•    Birden fazla PDF dosyasını aynı anda açabilir,  sürekli olarak araştırma dosyanıza dönüş yapabilirsiniz, ayrıca yanına notlar alabilirsiniz.
•    iPhone ve iPad uygulamaları ile yolculuk sırasında ve ya herhangi bir süreçte makaleleri okumaya devam edebilirsiniz.

Nasa PubSpace, NASA tarafından finanse edilen araştırma makalelerinin yayın tarihinden itibaren bir yıl içinde kamuya açık olmasını gerektiren yeni NASA politikasına çözüm sunuyor. Veri tabanında şu ana kadar 939 yayın var ve NASA tarafından finanse edilmiş yayınlar yeni politikaya uygun şekilde eklenmeye devam ediyor.

Erişim için tıklayınız.

Ovid LWW Journals Veri Tabanı

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) dergileri, her tıpçının referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır.

 
 

proquest logo ile ilgili görsel sonucu

ProQuest Central en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 30 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır.

Gazeteler: ProQuest Central 1.000’nin üzerinde uluslararası gazeteye erişim sağlamaktadır. Wall Street Journal*, The Guardian, El Mundo, Financial Times, The Times of India, The New York Times, Die Welt, and Le Monde, Los Angeles Times, ve Al Bawaba ve daha birçok gazetenin güncel tam metin içeriğine erişime imkan tanır.  İçerik günlük olarak güncellenmektedir.  

PROQUEST CENTRAL İÇERİSİNDE YER ALAN VERİ TABANLARI:

ABI/INFORM Complete (ABI/INFORM® Global, ABI/INFORM Datelin e, ABI/INFORM Trade & Industry): 40 yıldan beri pazarda Altın Standart olarak yer alan ABI/INFORM İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Hukuk, Vergileme ve Yönetim konularında 40 milyon belge içermektedir. Bu belgelerin %90’ı makale olarak bulunmaktadır. Geri kalan %10 ise özetler ve diğer kaynaklara yönlendirme yapan linklerdir. ABI/INFORM içerisinde 7.500 ya yın bul unmakta bu yayınların 4.200 aded i tam metin olarak yer almaktadır. ABI/INFORM the Wall Street J ournal, the Economist, ve the Financial Times yayınlarının tam metinlerinin ulaşılabileceği tek veri tabanıdır. Social Science Research Network(SSRN) tar afından sağlanan , önemli işletme araştırmalarına erişimi sağlayan 160.000’nin üzerinde working papers daha dergilerde yayınlanmadan önce ABI/INFORM üzerinden erişilebilmektedir. 1916’dan günümüze yayınlanmış 40.000’ nin üzerinde global şirket raporuna erişi me imkan tanır. Bunların yanı sıra ABI/INFORM ile dünya çapındaki en güncel ekonomi ve şirket durumları gözlemlenebilir, pazar araştırmalarına erişilebilir ve yönetim teknik ve stratejilerine erişilebilir.

Accounting, Tax & Banking Collection Muhasebe ve Vergi alanındaki en önemli global ve bilimsel yayın ları içeren bir veri tabanıdır. Veri tabanında dergiler, danışman raporları, tezler, süreçler ve daha fazlasını içeren 2.350 yayın bulunmaktadır. Bu yayınların yüzlercesi tam metin olarak yer almaktadır. 1.500’ün üzerinde muhasebe tezi yer almaktadır. SSRN’den sağlanan 7.800’ün üzerinde working papers’a erişmek mümkündür.

Arts & Humanities Database

Asian & European Business Collection

Australia & New Zealand Database

Biology Database

Business Market Research Collection

Canadian Business & Current Affairs Complete (CB CA) : Akademik dergilerden özel ilgi alanlarına yönelik dergilere ve genel magazinlere kadar geniş bir kapsamda Kanada’da yayınlanmış süreli yayınlara erişim olanağı sağlayan bir veri tabanıdır. Akademik dergiler genellikle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Bilim alanında yayınlanmış en önemli dergileri içermektedir. Diğer dergiler ise halk politikası, gençlik/çocukluk, yaşam tarzı, sağlık, kültür v.b. konuları içermektedir. Veri tabanının içeriğini bilimsel dergiler, ticari dergiler, kitaplar, magazinler , gazeteler ve raporlar oluşturmaktadır. Günlük olarak güncellenmektedir.

Canadian Newsstand Complete : Kanada’nın öncü yayıncıları tarafından yayınlanan yaklaşık 300 gazetenin (The Globe ve Mail başlıca olmak üzere) tam metinlerine erişimi sağlar.

Career & Technical Education Database 

Computing Database

Continental Europe Database

Criminal Justice Periodicals: ProQuest Criminal Justice Periodicals uluslararası ceza hukuku’na yönelik kapsamlı bir veri tabanıdır . Ceza hukuku, kanun hükmü, ceza yönetimi, uyuşturucu ceza hükümleri, iyileştirme, aile hukuku ve endüstriyel güvenlik başlık ları altında oldukça kapsamlı bir içeriğe sahiptir.250’den fazla yayın içermekte ve bu yayın l arın 100’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır.

East & South Asia Database 

East Europe, Central Europe Database

Education Database

Family Health Database: ProQuest Family Health kadın sağlığı, spor yaralanmaları, beslenme, dişçilik, göz bakımı ve ebelik gibi halk sağlığına yönelik bir çok konu başlığı içermektedir. The Lancet and The New England Journal of Medicine gibi birçok önemli derginin yanında çeşitli tıp dergilerine erişim sağlamaktadır. • ProQuest Health Management : ProQuest Health Management™ hastane yönetimi alanında araştırma yapan kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. Hastaneler, sigorta, hukuk, istatistikler, işletme yönetimi, personel yönetimi, sağlık ekonomisi ve halk sağlığı yönetimi gibi bir çok konu başlığına y önelik kaynaklara erişime imkan tanır. 840 ’ dan fazla derginin yanı sıra 4.500 ’ den fazla teze erişim sağlamaktadır. doktora ve mastır tezine tam metin erişim sağlamaktadır.

Health & Medical Collection

Health Management Database

India Database

International Newsstream

Latin America & Iberia Database

Library Science Database

Linguistics Database

Middle East & Africa Database

Military Database

Nursing & Allied Health Database

Political Science Database

Psychology Database

Public Health Database

Religion Database

Research Library

Science Database

Social Science Database

Sociology Database

Telecommunications Database

Turkey Database

UK & Ireland Database

US Newsstream

Pharmaceutical News Index® : Araştırmacıların sağlık sektöründeki medikal teknoloji, araştırmalar ve yasal gelişmelere yönelik en güncel bilgilere erişimini sağlar. Veri tabanı uluslararası en önemli 22 anahtar sağlık, ilaç, medikal cihazlar ve kozmetik endüstrisine yönelik başlıkların bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

ProQuest Asian Business and Reference™ :  ProQuest Asian Business and Reference dünyanın doğu bölgesine yönelik ekonomiler, şirketler, pazarlar ve bütün işletme durumlarına yönelik detaylı bilgilere erişilebilen veri tabanıdır.

ProQuest Banking Information Source™ : ProQuest Banking Information Source™ 690’nın üzerinde en yetkili bilgi kaynağıyla bankacılık alan ında eşsiz bir araştırma kaynağıdır. Para birimleri, endüstriyel dergilerden bakış açıları ve finansal yorumlara da erişimi sağlamaktadır. • ProQuest Career & Technical Education™ : ProQuest® Career and Technical Education mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik dizayn, fotoğrafçılık başlı kları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler. • ProQuest Education Journals : ProQuest® Education Journals kullanıcılara 1.020 en iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 640’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır. ProQuest Education Journals sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili konuyu kapsamaktadır. • ProQuest European Business™ : ProQuest European Business dünyanın en önemli ekonomik aktivielerini kapsamaktadır. The Economist, Fortune, ve European Business Journal’ın da yer aldığı 110 en popü ler derginin tam metinlerini içermektedir. Ayrıca Avrupa’da yer alan ülke ve bölgelere yönelik spesifik ekonomi ve Pazar koşulları bilgilerini de içermektedir.

ProQuest Central

ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlama sı nın yanı sır a diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;

İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim vb. gibi alanlara ait 70.000’nin üzerinde tam metin tezler

SSRN (Social Science Research Network) gibi sağlayıcılardan 90.000’nin üz erinde working papers erişimi, Binlerce güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri, ProQuest Central’ın bilimsel başlıklarının %80’den fazlası atıflanmış referans bağlantılıdır. Böylece atıf araştırması ve takibine imkan tanır.

ProQuest Central’ın içerdiği ana konu başlıkları şunlardır;

İşletme: ProQuest Central içerisinde yer alan ABI/INFORM veri tabanı İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Yönetim, Vergileme ve Hukuk gibi alanlara özel binlerce dergiye erişimi sağlamaktadır. Economist Intelligence Unit, BMI, ISI Emerging Markets ve daha fazlası gibi kaynaklardan pazar, endüstri ve ülke raporlarını içeren geniş bir koleksiyonu sunmaktadır. Bilim&Teknoloji: ProQuest Central içerisinde yer alan ProQuest Science Journals, ProQuest Biology Journals, ProQuest Computing ve ProQuest Telecommunications bilim ve teknoloji alanında binlerce dergiye erişimi sağlamaktadır.

Sağlık&Tıp: ProQuest Health and Medical Complete, ProQuest Nursing and Allied Health Sciences, Psychology Journals, ve Pharmace utical News Index kaynakları ile kullanıcılar 45 farklı ülkeden sağlanan uluslararası bir içeriğe erişme imkanına sahip olur. Kapsamlı Sağlık&Tıp koleksiyonu tam metin dergilerin yanı sıra tezler, profosyonel literatür ve tıp eğitim videolarını içermektedi r. Sosyal Bilimler: ProQuest Central sosyal bilimler alanında binlerce bilimsel derginin yanı sıra SSRN gibi sağlayıcılardan binlerce working papers ve sosyal ve politik bilimler alanlarında binlerce profosyonel dergiyi içermektedir. Ayrıca Acta Politica , Berliner Journal für Soziologie, American Sociological Review, Human Rights Quarterly and Studies in East European Thought gibi sosyal bilimler alanında yanınlanan ayrıcalıklı dergileride içermektedir.

Sanat&Beşeri Bilimler: Beşeri bilimler, Sanat ve Kültür alanlarında Edebiyat, Felsefe, Din,Tarih ve Performans Sanatları başlıklarında 1.000’nin üzerinde yayın içermektedir.

 
 

PsycArticles Veri Tabanı

Amerikan Psikoloji Derneği (APA – American Psychological Association) tarafından yayımlanan dergilerdeki tam metin ve hakemli makaleleri içeren PsycARTICLES, psikoloji ve davranış bilimleri alanlarında temel ve birincil tam metin kaynaktır. Dergilerin çoğuna 1. cilt ve 1. sayıdan itibaren tam metin erişim olanağı bulunmaktadır ve içerik 1894’e kadar uzanmaktadır. American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan  psikoloji alanında hazırlanmış, davranış bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır. PsycArticles  American Psychological Association (APA) ve bağlı kurumlar tarafından yayınlanan tam metin hakemli  toplam 110 dergiden 194.000'in üzerinde makale içermektedir. Tüm dergi makalelerinin yanı sıra, editöre mektuplar ve düzeltmeleri içermektedir. PsycARTICLES içinde yer alan tüm içerik PsycINFO da indekslenmektedir.

 • Haftalık güncellemeler
 • Çok sıkı bir hakem sürecinden geçebilmiş, 110’dan fazla dergiden gelen 191,000’in üzerinde tam metin makale
 • APA tarafından yayımlanan tüm akademik dergiler
 • Dergilerin tamamına yakını için 1.cilt ve 1.sayıdan itibaren erişim

Başlık listesi            Detaylı bilgi

 

 

SAGE Journals

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi birçok disiplinde; 2016 yılında 824 olan dergi sayısına, 2017 yılında 90 derginin eklenmesi ve 5 derginin kesilmesi neticesinde 909'a ulaşan dergiye  (84'ü açık erişim olmak üzere) 1999'dan günümüze tam metin erişim imkânı sunmaktadır. Yeni eklenen ve çıkan dergiler de dahil olmak üzere 2017 dergi listesi için tıklayınız. 

Science Direct Veri Tabanı

Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, tıp, eczacılık, biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, genetik, kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, sanat ve beşeri bilimler, tarım, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, malzeme bilimi, teknoloji, mühendislik, çevre bilimleri, fizik, matematik, astronomi vb. çeşitli alanlarda 1394 dergiye erişim imkânı sağlanmaktadır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016