Çalışma Saatleri

Öğretim Dönemi 
Hafta içi 08.00-19.00
Cumartesi 10.00-17.00
Pazar Kapalıdır.
Çalışma Salonlarımız
Hafta içi 08:00-23:00
Hafta sonu 10:00-23:00
Tatil Dönemi 
Hafta içi 08.00-12.00
  13.00-16.50
Hafta sonu
Kapalıdır.

 

Abone Veri Tabanları

Abone Veri Tabanları

AİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca satın alınan ve TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla abone olunan veri tabanları listesi aşağıdadır.  Farklı disiplinlerde ve muazzam sayıda e-kitap, e-dergi  ve makale gibi içeriği bulunan elektronik kaynaklara hızlı erişiminizi sağlayan bu veritabanları üzerinden spesifik tarama ve araştırma yapabilirsiniz.

DİKKAT!
Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içerir. Bu kuralların ihlali , aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi tatsız bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için;Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget, vs.) kullanarak bir elektronik kaynaktan çok sayıda dosya kopyalamayınız. Elektronik kaynaklardan kopyalanan bilgileri, ticari amaç taşımasada üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayınız, e-mail listelerine göndermeyiniz.
 
 

Grove Art Online, Batı ve Batı dışı sanat anlayışı kapsayan, önde gelen akademik bir sanat ansiklopedisidir. İlk olarak editörlüğünü Jane Turner’ın yaptığı başyapıt 34 ciltlik Dictionary of Art olarak yayımlanan Grove Art içeriği, görsel kültürün tüm yönlerini kapsamaktadır.

Erişim linki Grove Art Online

Broşür

Poster

 

HiperKitap Online

Hiperkitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlarının, öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır.Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm  gibi konularda 15.000'in üzerinde digital kitap bulunmaktadır.

Kullanıcılar; Hiperkitap’ta bulunan 15.000’den fazla e-kitabı online olarak görüntülemenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilmektedirler.  “My library” özelliğiyle Hiperkitap’ta kendi kütüphanelerini oluşturarak e-kitap sayfalarında notlar alabilmekte, 60 sayfaya kadar çıktı alıp paylaşabilmekte, farklı formatlarda atıf verebilmektedirler.

 Hiperkitap Kullanım Kılavuzu

Kitabı indirmeniz için Adode Digital Editions Kurulumu yapmanız gerekmektedir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 Retro Index

Bu veri tabanı sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veri tabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. Veri tabanına erişmek için başlığa tıklayınız.

İdealOnline Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı (57.000’in üzerinde makale, 391 dergi ve 298 kitap ) içermektedir. İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır.

Erişim Adresi

Detaylı bilgi için Tanıtım

Broşür için tıklayınız.

http://beti.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/IEEEXPLore.jpg

IEEE Xplore Veri Tabanı

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers, (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, Bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi

Abone olduğumuz veri tabanları aracılığı ile sahip olduğumuz elektronik dergileri alfabetik ve konularına göre tarama imkânı sunan e-dergi kataloğudur.

 

http://www.forumphysicsandsociety.org/images/IOP_logo.png/image_previewInstitute of Physics Veri Tabanı

Bu veritabanı fizik ve fiziğin alt konu başlıkları, biyomedikal mühendisliği, malzeme mühendisliği, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği gibi konularda 36 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

 

iThenticate - İntihal Analiz Programı giriş

Akademisyenlerin, hakemlerin ve editörlerin, makale ya da draftları taramalarını sağlayarak, akademik yayınların değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve benzerlik analizlerinin yapılması ile ilgili  kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “iThenticate” intihali engelleme programı TÜBİTAK ULAKBİM aracılığıyla üniversitemizin erişimine açılmıştır. iThenticate, yayınları 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veritabanıyla karşılaştırmaktadır.

TÜBİTAK EKUAL kapsamında 2011 yılından bu yana aboneliği devam eden iThenticate veri tabanıyla ilgili müzakere sonuçlandırılarak 01 Ocak 2017-31 Aralık 2019 dönemi için lisans anlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.
Not: Programı kullanmak isteyen  doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip AİBÜ öğretim üyelerinin ad, soyad, kurumsal e-posta ve kurum bilgilerini  veritabanlari@ibu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kullanım Klavuzu            Hızlı Başlangıç Klavuzu

JSTORJSTOR Veri Tabanı

Çeşitli konularda (Temel bilimler, sanat, edebiyat, matematik, ekonomi, dil, istatistik, müzik, ekoloji, botanik vs.) ilk cildinden itibaren tam metin dergi veri tabanıdır.

Türkiye’deki akademik ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla elektronik bilgi hizmetleri sunarak yüksek oranda ve kalitede akademik bilgi kullanımını teşvik etmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM bu doğrultuda Türkiye’deki akademik camianın yoğun talebini de göz önüne alarak dünya çapında önde gelen uluslararası yayınevleri ve alanında uzman dernek yayınevlerinin yüksek kaliteli içeriklerini sunmakta olan JSTOR Archive Journal Content veri tabanını EKUAL kapsamına dâhil ederek 2018-2020 yıllarını kapsayacak şekilde Ulusal Lisans anlaşması imzalayarak üyelerin erişimine sunmuştur.

JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir. Erişim sağlanacak dergi listesi ekte yer almaktadır.

Dergi listesi için tıklayınız.

Erişim adresi: http://www.jstor.org/

Erişim sağlanan koleksiyonlar:

Arts & Sciences I

Arts & Sciences II

Arts & Sciences III

Arts & Sciences IV

Arts & Sciences V

Arts & Sciences VI

Arts & Sciences VII

Arts & Sciences VIII

Arts & Sciences IX

Arts & Sciences X

Arts & Sciences XI

Arts & Sciences XII

Arts & Sciences XIII

Arts & Sciences XIV

Arts & Sciences XV

Life Sciences

Business IV

Ecology & Botany II

Ireland Collection

Jewish Studies Collection

Hebrew Journals Collection 

Sustainability Collection 

Ve ilgili koleksiyonlar içerisinde aşağıdaki özel konu paketlerine erişim sağlanabilecektir.

Asia

Biological Sciences

Business & Economics

Business I

Business II

Business III

Ecology & Botany I

Health & General Sciences

Iberoamerica

Language & Literature

Mathematics & Statistics

Music

Music Legacy

Religion & Theology

Veri tabanı ile ilgili detay bilgilere ve kullanım kılavuzuna http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/ adresinden erişebilirsiniz.

Library, Information Science & Technology Abstracts

500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.

MathSciNet

1940 yılından günümüze kadar matematik ve uygulama alanları ile ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren, “Amerikan Matematik Derneği” tarafından oluşturulan bir veri tabanıdır.

Medline Complete Veri Tabanı

Kullanım

Broşür

MEDLINE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla tıp dergisinde erişim sağlar. Bu dergilerde özetlerine MEDLINE veri tabanından erişilebilirken, tam metin erişimi olan makalelere aynı arayüz kullanılarak MEDLINE with Full Text veri tabanından erişim sağlanabilmektedir.
Medical Subject Heading, index ve ağaç yapısını da içermektedir.
Veri tabanı EBSCOhost altında her gün güncellenmektedir.

National Library of Medicine veri tabanıdır. Veri tabanında : 4800 den fazla tıp dergisini, British Library Document Supply Center’dan ek olarak içindekiler bilgilerini, Medical Subject Heading ve indexi bulabilirsiniz. Veri tabanı EBSCOhost altında her gün yenilenmektedir.

Arşiv özelliği de taşıyan, MEDLINE Complete’den örrnek bazı önemli tam metin dergiler;

• American Journal of Clinical Pathology (Gecikmesiz)

• BMJ: British Medical Journal  (90 gün gecikmeli )

• Diabetes (Gecikmesiz) 

• Diabetes Care (Gecikmesiz)

• Gerontologist (Gecikmesiz)

• Gut (90 gun gecikmeli)

• Heart (90 gun gecikmeli)

• International Journal of Immunopathology & Pharmacology (Gecikmesiz)

• Journal of Clinical Oncology (Gecikmesiz)

• Journal of Epidemiology (Gecikmesiz)

• Journal of Experimental Hematology  (Gecikmesiz)

• Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Gecikmesiz)

• Thorax (90 gun gecikmeli)

• Topics in Stroke Rehabilitation(Gecikmesiz)

• Journal of Nuclear Medicine (Gecikmesiz)

 • Addiction (önceki başlıklar dahil olmak üzere) -- 1972’den bugüne
 • Allergy -- 1978’den bugüne
 • American Journal of Law & Medicine -- 1975’ten bugüne
 • American Journal of Public Health -- 1973’ten bugüne
 • Angiology -- 1965’ten bugüne
 • Annals of Internal Medicine -- 1965’ten bugüne
 • Archives of Environmental & Occupational Health (önceki başlıklar dahil olmak üzere) -- 1973’ten bugüne
 • Australasian Journal of Dermatology -- 1967’den bugüne
 • Clinical & Experimental Dermatology --1976’den bugüne
 • Clinical & Experimental Immunology --1966’den bugüne
 • Clinical Pediatrics -- 1965’ten bugüne
 • Immunology -- 1965’ten bugüne
 • Journal of Cutaneous Pathology -- 1974’ten bugüne
 • Journal of Investigative Dermatology -- 1970’den bugüne
 • Kidney International -- 1972’den bugüne
 
 

Mendeley

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Mendeley Kullanımı

Mendeley  araştırmalarınızı düzenlemeye,  diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

•    Otomatik bibliyografiler oluşturulabilir.
•    Kolaylıkla çevrimiçi olarak diğer araştırmacılarla işbirliği yapılabilir.
•    Diğer araştırma yazılımlarından makaleleri kolaylıkla ithal edebilir.
•    Araştırmacı okuduğu makaleye dayalı ilgili diğer makaleleri bulabilir.
•    Araştırmacı çevrimiçi olarak herhangi bir yerden makalesine ulaşabilir.
•    1000 ve üzerinde dergi için atıf biçimlerine ulaşabilir ve atıf yöntemi seçimi ile yeni biçimler oluşturabilirsiniz.
•    Birden fazla PDF dosyasını aynı anda açabilir,  sürekli olarak araştırma dosyanıza dönüş yapabilirsiniz, ayrıca yanına notlar alabilirsiniz.
•    iPhone ve iPad uygulamaları ile yolculuk sırasında ve ya herhangi bir süreçte makaleleri okumaya devam edebilirsiniz.

Nasa PubSpace, NASA tarafından finanse edilen araştırma makalelerinin yayın tarihinden itibaren bir yıl içinde kamuya açık olmasını gerektiren yeni NASA politikasına çözüm sunuyor. Veri tabanında şu ana kadar 939 yayın var ve NASA tarafından finanse edilmiş yayınlar yeni politikaya uygun şekilde eklenmeye devam ediyor.

Erişim için tıklayınız.

Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır. 

 

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

 

Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

 

Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 dergi): 2007 yilindan gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yili ve bir onceki yila surekli erisim hakki olacaktir.
Palgrave Macmillan Journals (47 dergi): 1997'den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina surekli erisim hakki olacaktir. 
Academic Journals (40 dergi): 1997'den gunumuze erisim saglanacaktir. Abonelik yillarina surekli erisim hakki olacaktir.
 
EKUAL Nature Journals All ve diger EKUAL veri tabanlarina ait detaylara http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/ adresinden erisim saglanabilir.
 
 
 
 

Ovid LWW Journals Veri Tabanı

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) dergileri, her tıpçının referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır.

 
 

proquest logo ile ilgili görsel sonucu

ProQuest Central en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 39 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır.

ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;
• İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam
metin belgesine erişim,
• NBER ve OECD gibi sağlayıcılardan 450.000’nin üzerinde working papers erişimi,
• Milyonlarca güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri,
• Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of
International Business Studies gibi birçok popüler derginin son sayılarına tam metin
erişimi sağlamaktadır.
• Cambridge University Press, Springer, and Emerald gibi dünyaca ünlü yayıncıların
yayınlarına erişimi sağlamaktadır.

PROQUEST CENTRAL İÇERİSİNDE YER ALAN VERİ TABANLARI:

ABI/INFORM Complete (ABI/INFORM® Global, ABI/INFORM Datelin e, ABI/INFORM Trade & Industry): 50 yıldan beri pazarda Altın Standart olarak yer alan ABI/INFORM İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Hukuk, Vergileme ve Yönetim konularında 40 milyonun üzerinde belge içermektedir. Bu belgelerin %90’ı makale olarak bulunmaktadır. Geri
kalan %10 ise özetler ve diğer kaynaklara yönlendirme yapan linklerdir. ABI/INFORM içerisinde 8.500 yayın bulunmakta bu yayınların 4.700 adedi tam metin olarak
yer almaktadır. ABI/INFORM the Wall Street Journal, the Economist, ve the Financial Times yayınlarının tam metinlerinin ulaşılabileceği tek veri tabanıdır. Social Science Research Network(SSRN) tarafından sağlanan, önemli işletme araştırmalarına erişimi sağlayan 465.000’nin üzerinde working papers daha dergilerde yayınlanmadan önce ABI/INFORM üzerinden erişilebilmektedir. 1916’dan günümüze yayınlanmış 45.000’nin üzerinde global şirket raporuna erişime imkan tanır. Bunların yanı sıra ABI/INFORM ile dünya çapındaki en güncel ekonomi ve şirket durumları gözlemlenebilir, pazar araştırmalarına erişilebilir ve yönetim teknik ve stratejilerine erişilebilir.

Accounting, Tax & Banking Collection Muhasebe ve Vergi alanındaki en önemli global ve bilimsel yayın ları içeren bir veri tabanıdır. Veri tabanında dergiler, danışman raporları, tezler, süreçler ve daha fazlasını içeren 2.350 yayın bulunmaktadır. Bu yayınların yüzlercesi tam metin olarak yer almaktadır. 1.500’ün üzerinde muhasebe tezi yer almaktadır. SSRN’den sağlanan 7.800’ün üzerinde working papers’a erişmek mümkündür.

Arts & Humanities Database   Arts and Humanities veri tabanı tam metin dergi veri tabanıdır. Bu veri tabanında etnik çalışmalar, kadın çalışmaları, sosyoloji, kültürel çalışmalar ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili alanlardan tam metin dergilere erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı özellikle görsel ve uygulamalı sanatlarda önemli bir kaynaktır. 500'ün üzerinde başlık içermektedir. Koleksiyonun güçlü konu başlıkları şunlardır:
-Sanat, tasarım, el sanatları ve fotoğrafçılık
-Arkeoloji, antropoloji ve klasik çalışmalar
-Mimarlık, iç mimari ve kentsel planlama
-Tarih, felsefe, coğrafya ve din
-Modern diller ve edebiyatlar
-Müzik, tiyatro, film ve kültür

Asian & European Business Collection  ProQuest Asian&European Business Collection dünyanın doğu bölgesine yönelik ekonomiler, şirketler, pazarlar ve bütün işletme durumlarına yönelik detaylı bilgilere erişilebilen veri tabanıdır.

Australia & New Zealand Database  Önde gelen Avustralya ve Yeni Zelanda gazetelerine erişim sunmaktadır. Fairfax Australia and Fairfax New Zealand, News Limited, the Australian Broadcasting Corporationdan gelen en son yerel, bölgesel ve ulusal haberlere erişim sağlar.

Biology Database Bu veri tabanı ünlü Biyoloji Bilimleri, MEDLINE ve TOXLINE veritabanlarını içerir. Akademik dergiler, ticaret ve endüstri dergileri, dergiler, teknik raporlar,
konferans işlemleri, devlet yayınları ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından tam metin başlıklarına erişim sağlar.

Business Market Research Collection Kullanıcıların üç kaynaktan ( Hoover's Company Profiles, OxResearch, Snapshots ) bilgi alarak şirket, sanayi, ekonomik ve jeopolitik
pazar araştırmalarına erişimini sağlar : Hoover's Company Profiles - konum, finans, rakip ve daha fazlası dahil olmak üzere 40.000'den fazla küresel kamuya açık şirket hakkında bilgiye erişim sağlar OxResearch – Oxford ve diğer önde gelen üniversitelerde bölgesel ekonomik ve politik gelişmelerini kapsayan 1.000 öğretim üyesinden özlü makalelere erişim sağlamaktadır. Snapshots - 40'tan fazla sektörde ve 40 ülkede pazar araştırmasıyla ilgili genel bakış sağlar

Canadian Business & Current Affairs Complete (CB CA) : Akademik dergilerden özel ilgi alanlarına yönelik dergilere ve genel magazinlere kadar geniş bir kapsamda Kanada’da yayınlanmış süreli yayınlara erişim olanağı sağlayan bir veri tabanıdır. Akademik dergiler genellikle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Bilim alanında yayınlanmış en önemli dergileri içermektedir. Diğer dergiler ise halk politikası, gençlik/çocukluk, yaşam tarzı, sağlık, kültür v.b. konuları içermektedir. Veri tabanının içeriğini bilimsel dergiler, ticari dergiler, kitaplar, magazinler , gazeteler ve raporlar oluşturmaktadır. Günlük olarak tam metin içeriği (1988'den günümüze) ve bibliyografik içerik (1972'den
günümüze) ile güncellenmektedir.

Canadian Newsstand Complete : Kanada’nın öncü yayıncıları tarafından yayınlanan yaklaşık 300 gazetenin (The Globe ve Mail başlıca olmak üzere) tam metinlerine erişimi sağlar.

Career & Technical Education Database ProQuest® Career and Technical Education mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik dizayn, fotoğrafçılık başlıkları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler. Kariyer yapmak isteyen ve iş arayanların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı ticaret ve endüstri bilgileri sunmaktadır. Endüstri bilgisi, kariyer danışmanlığı ve bir işe giriş için gerekli olan araç ve kaynaklara yönelik çok çeşitli talepleri karşılamaya yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Compunting Database Öğrencilerin ve fakültelerin bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. Hızla büyüyen, büyük ve
büyümeye devam eden tam metin yayıncıları örneğin Springer, Cambridge University Press, Association for Information Systems, Emerald Group ile desteklenmektedir. Computing Database, 500'den fazla kaynaktan 4,2 milyon tam metin makaleye erişim sağlamaktadır. Araştırmacılar bilimsel araştırmalar ve mühendislik literatürü için hayati önem taşıyan tüm grafiklere, diyagramlara, tablolara, fotoğraflara ve diğer birçok öğeye erişebilir.

Continental Europe Database Tam metin akademik dergilerinden oluşan multidisipliner bir koleksiyondur. Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç gibi birçok Avrupa ülkesinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan içeriklere sahiptir. Her alanda araştırmacıların, bölgelerindeki en yeni bilimsel makalelere ulaşmalarına olanak tanıyan iş, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere tüm önemli konu alanlarına erişim sağlamaktadır.

Criminal Justice Periodicals: ProQuest Criminal Justice Periodicals uluslararası ceza hukuku’na yönelik kapsamlı bir veri tabanıdır . Ceza hukuku, kanun hükmü, ceza yönetimi, uyuşturucu ceza hükümleri, iyileştirme, aile hukuku ve endüstriyel güvenlik başlık ları altında oldukça kapsamlı bir içeriğe sahiptir.250’den fazla yayın içermekte ve bu yayınların 100’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Ceza hukuku konularında 2.500'ün üzerinde yeni doktora tezi içermektedir.

East & South Asia Database Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Filipinler, Singapur dahil olmak üzere Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi, hukuk ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere temel olarak bu konu alanları temsil edilmektedir.

East Europe, Central Europe Database Doğu ve Orta Avrupa bölgesindeki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergilere sahiptir. Bu koleksiyon Romanya, Polonya, Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Macaristan, Letonya, Sırbistan, Estonya, Bosna ve Hersek, Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Moldova, Arnavutluk ve Makedonya gibi ülkelerde yayınlanan içeriklere erişim sağlamaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, tıp, psikoloji, sosyal bilimler, eğitim, sanat, edebiyat, tarih ve diğerleri dahil olmak üzere temel konu alanlarını kapsamaktadır.

Education Database Education Database kullanıcılara 1.090 dan fazla en iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 800’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyondan fazlası tez olmak üzere 2.2 milyondan fazla kayıt var. Bu veritabanında yer alan yayınların yaklaşık% 75'i bilimsel dergilerdir. . İçeriğin çoğunluğu 1980'den günümüze kadar uzanıyor, ancak daha önceki belgeler ve makaleler var. Education Database sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili eğitim konusunu kapsamaktadır.
-Çocukluk eğitimi
-Kolej Öğretimi
-Harvard Eğitim İncelemesi
-Atletizm Eğitimi Dergisi
-Eğitim Teorisi

Family Health Database: Afet hazırlığı , obezite ve daha bir çok konu dahil olmak üzere çok çeşitli kamu sağlığı konularına yönelik olarak 1988'e kadar uzanan uluslararası bir kapsam sunmaktadır. Spor yaralanmasından kadın sağlığına, gıda ve beslenmeden ebeye, göz bakımından dişhekimine kadar uzanan koleksiyonda yer alan halk sağlığı konularını kapsamaktadır. Koleksiyona 190'dan fazla yayıncı tarafından, 350'den fazla tam metin dergiler, gazeteler, bilimsel dergiler ve ticari yayınlar ve INTELECOM'un 300'den fazla sağlık video klibi dahil edilmiştir. Önemli başlıklar arasında American Family Physician, Psychiatric Times, Psychology Today, Family Relations, Journal of Youth and Adolescence, Men’s Health, Women’s Health Weekly, and Pediatrics for Parents bulunmaktadır.

ProQuest Health Management: ProQuest Health Management™ hastane yönetimi alanında araştırma yapan kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. Hastaneler, sigorta, hukuk, istatistikler, işletme yönetimi, personel yönetimi, sağlık ekonomisi ve halk sağlığı yönetimi gibi bir çok konu başlığına y önelik kaynaklara erişime imkan tanır. 840 ’ dan fazla derginin yanı sıra 4.500 ’ den fazla teze erişim sağlamaktadır. doktora ve mastır tezine tam metin erişim sağlamaktadır.

Global Breaking Newswires: Dünya çapında en iyi haber ağı içeriğine erişim sağlayan tam metin haber veritabanıdır. Günde üç kez güncellenen, geleneksel baskı kaynakları veya çevrimiçi kaynaklar oluşan haber içeriğinin arşividir. Global Breaking Newswires, araştırmacıların çeşitli haber kaynaklarına ulaşmalarına yardımcı oluyor. Haber bültenleri, dünyanın her yerindeki birçok bölgedeki tek güvenilir haber kaynağıdır. Bu veritabanı, AP, Dow Jones Industrial News, dpa, AFP, Canadian Press ve diğerleri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından en iyi haber ağı hizmetlerini içermektedir. Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Almanca dahil olmak üzere çeşitli dillerde içerik mevcuttur.

Health & Medical Collection Araştırmacılar, öğrenciler, öğretim üyeleri ve sağlık profesyonelleri için kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır. Health & Medical Collection, Tıbbi
Veritabanında bulunan klinik araştırma başlıklarını içermektedir. Health & Medical Collection, 3.600'den fazla yayın, 3.000'in üzerinde tam metin içermektedir. 910'undan fazlası MEDLINE® endekslemesini içerir. Elsevier, Massachusetts Tıp Derneği, Springer, Nature Publishing ve Cambridge University Press gibi 2700'den fazla yayıncı Sağlık ve Medikal Koleksiyonu'na katkıda bulmaktadır. Başlıkların kapsamı 1969 yılına kadar uzanmaktadır .

Health Management Database Sağlık kurumları, hastane kütüphaneleri ve sağlık yetkililerine en yüksek kalitede içerik sağlamaktadır. Advanstar Communications, Inc.,
Australian Healthcare and Hospitals Association, Health Administration Press, HCPro, Inc., NewsRx and World Health Organization gibi 260'ın üzerinde yayın evinden, başka bir yerde bulunmayan uluslararası akademik dergilerin ve binlerce tezin tam metnine erişim sağlamaktadır. İçerik, 6.000'in üzerinde uzman doktora tezi ve sağlık sektörü ile ilgili olarak 1100'den fazla raporunu içermektedir. Önemli başlıklar arasında Sağlık Bakımı Stratejik Yönetimi, Hastaneler ve Sağlık Ağı, Uluslararası Sağlık Bakımı, Finans ve Ekonomi, Sağlık Organizasyon ve Yönetim Dergisi, Harvard İş Gözden Geçirme ve Sağlık Yönetimi Dergisi yer almaktadır.

India Database Hindistan'daki akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergilere erişim sağlamaktadır. İş, tıp, bilim, teknoloji, mühendislik ve sosyal bilimler gibi alanları kapsamaktadır.

International Newsstream ABD ve Kanada dışındaki ülkelerden gelen en son haberleri geçmişe dayanan arşivlerle birlikte sunmaktadır. Bu kapsamlı koleksiyonda tam metin gazete, haber bülteni, transkript ve dijital haberler yer almaktadır. The Times (London), The Bangkok Post, El Norte, Financial Times, The Guardian, Jerusalem Post, South China Morning Post, The Daily Telegraph, Asian Wall Street Journal, and the BBC Monitoring gibi dünyanın en iyi haber kaynaklarının 800'den fazlası koleksiyona dahil edilmiştir.

Latin America & Iberia Database Latin Amerika ülkelerinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergileri içermektedir. Bunlar arasında Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Peru, Uruguay, and Venezuela, and also Spain and Portugal yer almaktadır. 550'den fazla akademik, güncel, tam metin dergi içermektedir. Tüm dergiler bölgede akademik kurumlar ve bilimsel yayıncılar tarafından yayınlanmaktadır. Yüksek öğrenim kurumlarında çalışan akademisyenler tarafından yayınlanan en önemli konuları kapsamaktadır.

Library Science Database Kütüphane ve bilgi bilimi ile ilgili 150'den fazla yayına erişim sağlar. Library Science Database de yer alan ana başlıklar için tam metin kaynaklara erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı kütüphane ve bilgi bilimi alanında araştırılan yüzlerce konuyla ilgili olarak aşağıdaki gibi dergilerden metinler içermektedir:

-American Libraries
-Collection Building
-Portal: Libraries and the Academy
-Reference & User Services Quarterly
-Technical Communication Quarterly
-School Libraries Worldwide

Linguistics Database Dilbilim ve Dil Davranış Özetleri alnında birçok başlık dahil olmak üzere, dilbilimdeki tam metin dergileri ve diğer kaynakları içermektedir. phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics gibi dil çalışmalarının tüm yönlerini kapsamaktadır.

Middle East & Africa Database Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergilere erişim sağlamaktadır. 320'den fazla akademik, güncel, tam metinli dergi içeriyor. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere başlıca konu başlıklarını kapsamaktadır.

Military Database Devlet ve ordu alanlarına ait tüm konu başlıklarını içermektedir. Ordu, devlet, uluslararası ilişkiler, politika, kriminoloji, savunma, havacılık gibi ortama 550 başlık içermektedir. Bunların 410’dan fazlası tam metin şeklinde yer almaktadır.

Nursing & Allied Health Database Hemşirelik alanında öncü dergilerin yanı sıra videolar, tezler, elektronik kitaplar ve çalışma yöntemleri gibi birçok yayın türü içermektedir.
kullanıcılara hemşirelik, sağlık, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve daha fazlasını kapsayan güvenilir sağlık bilgileri sağlar. Sağladığı farklı türdeki materyaller ile teorik bilginin karışıklığını gidererek uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile teorik bilgiyi pratik bilgi ile bütünleştirmeye yardımcı olur. 1.050'den fazla tam metin başlığa ve 1.200'den fazla özet bilgiye erişim sağlar. Ayrıca hemşirelik ve ilgili alanlarda 15.700'den fazla tam metin belgesine erişim sağlamaktadır.

Political Science Database ProQuest Political Science politika bilimi ve uluslararası ilişkilere yönelik 460 önemli yayına erişim imkanı tanır. Bu koleksiyon Worldwide Political Science Abstracts indekslenmiş 430 yayının tam metnini içermektedir.

Psychology Database Psikoloji Veritabanı, öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için ProQuest’in yüksek erişilebilirlikteki tam metin kaynağıdır. Tezlerin ve eğitim videolarının da dahil olduğu çeşitli içerik kaynakları ile önde gelen psikoloji ve psikosomatik yayınlardan tam metin içeriklere sahiptir.Klinik ve sosyal psikolojiye ek olarak, aynı zamanda genetik, işletme ve ekonomi psikolojisi, iletişim, kriminoloji, bağımlılık, nöroloji, sosyal refah ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili konu başlıklara da erişim sağlamaktadır.

 İçerdiği başlıklar şunlardır;
-Amerikan Psikiyatri Dergisi
-Psikoterapi ve Psikosomatik
-Amerikan Geriatrik Psikiyatri Dergisi
-Gelişim ve Psikopatoloji
-Psikolojik Kayıt

Public Health Database Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve profesyoneller için halk sağlığı konusunda içerik sunmaktadır. 500'den fazla bilimsel dergi de dahil olmak üzere 700'den fazlası tam metin olan 900'den fazla halk sağlığı hakkında literatüre erişimi sağlar. Dergiler, tezler, videolar, haberler, ticari yayınlar, raporlar ve daha fazlası ile, veritabanı sosyal bilimlerden işletmelere biyolojik bilimlere kadar geniş bir yelpazede farklı disiplinleri kapsar. H1N1, disaster preparedness, obesity and zika virus gibi halk sağlığı ile ilgili güncel sonuçlara erişim sağlamak için mevcut gazete makalelerine erişim içerir. Ayrıca Biyoistatistik, Çevre Sağlığı Bilimleri, Epidemiyoloji, Sağlık Hizmetleri İdaresi, Uluslararası Halk Sağlığı, Anne ve Çocuk Sağlığı ve İş Güvenliği ve Sağlığı gibi önemli konuları kapsayan 10.000'in üzerinde tam metin teze erişim sağlamaktadır.

Religion Database Bu kaynak çoğunluğu tam metinden oluşan 200 ün üzerinde dergi içermektedir. ProQuest Religion dünya üzerinde bulunan dini inançlara yönelik ilahiyat ile ilgili çalışmalar ve yorumlar içermektedir. ProQuest Religion dini gazeteler, doktrinler ve filozofiler üzerine bilgilendirici detaylar ve din tarihi üzerine bilimsel raporlar içermektedir. Diğer din veritabanlarında bulunmayan birçok benzersiz tam metin başlıkları sunmaktadır. Koleksiyonda 30'un üzerinde başlık vardır. Kaynağın kullanışlılığını artıracak yeni başlıklar lisanslanmaktadır. Küresel dinleri ve yeni eğilimleri kapsayan dergiler dahil ediliyor. Son eklemeler arasında Recent additions include Journal of Global Buddhism, Dialogue: A Journal of Mormon Thought, and Hebrew Studies yer almaktadır

Research Library ProQuest Research Library 150 konu alanına yönelik bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler ve güncel kaynakların kombinasyonu ile oluşturulmuş
multidisipliner bir kaynaktır. ProQuest Research Library işletmeden bilime, edebiyattan politikaya çeşitli alanlarda geniş bir akademik içeriğiği kapsamaktadır. 5,100'den fazla tam metin ve 6.800'den fazla başlık içeriyor.

Science Database ProQuest Science Database uygulamalı ve genel bilimler için benzersiz bir araştırma desteği sağlamaktadır. Akademik alanda araştırma yapan öğrenciler
için geniş bir kaynak erişimi sağlamaktadır. ProQuest Science Journals 1986’dan günümüze yayınlanmış 1.600’ün üzerinde yayın içermektedir ve bu yayınların 7,3 milyon tam metin olarak yer almaktadır. Kullanıcılar tam metin formatta tüm şemalar, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve diğer grafiksel elementlere ulaşabilmektedirler. Yüzlerce konu alanında ayrıntılı araştırma bilgisi sunuyor. Bu ürünün kapsadığı konular; Biyoloji, Tarım bilimleri, Mühendislik, Astronomi, yer bilimi, Kimya, Bilim (genel), Malzeme Bilimi, Uzay, Bilgi işlem, Fizik, Telekomünikasyon, Biyotıp, Çevre Bilimi ve daha fazlası.

Social Science Database ProQuest Social Science Database sosyal bilimler alanında çeşitli bilimsel dergilere erişim sağlayan eşsiz bir kaynaktır. Veri tabanı1.000’nin üzerinde yayın içermekte ve bu yayınların yaklaşık 700 adedi tam metin olarak yer almaktadır.

Sociology Database ProQuest Sociology sosyoloji ve sosyal hizmet alanında 310’dan fazla derginin tam metinlerine erişim imkanı tanır. Sociological Abstracts and Social Services Abstracts yer alan temel içeriğin tam metinlerine erişimi sağlar. Sosyoloji Veritabanı, sosyal politika, sosyal bakım, sosyal hizmetler, sosyal antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, gerontoloji, sosyal psikoloji ve nüfus çalışmaları gibi alanlardan ilgili başlıkları da içeren uluslararası sosyoloji ve sosyal çalışma literatürünü kapsamaktadır. Yüzlerce tam metin akademik derginin yanı sıra tezler ve diğer kaynakları içerir. 700 bilimsel dergi, yaklaşık 4000 tez içermektedir. Sosyoloji Veri Tabanı, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts and Applied Social Science Index and Abstracts (ASSIA), covering a wide range of sociological and applied social science literature including culture and social structure, history and theory of sociology, social psychology, substance abuse, addiction için tam metin desteği sağlar.

Telecommunications Database Endüstri ve telekomünikasyon alanında 140 yayına erişim sağlamaktadır. Bu yayın 115 tanesi tam metin olarak yer almaktadır.

Turkey Database Türkiye Veri Tabanı, Türkiye'de akademik yayın yapan kuruluşlar ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan tam metin akademik dergileri
içermektedir. İş, bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, siyaset bilimi ve beşeri bilimler gibi temel konu alanları temsil edilmektedir.
Türkiye veri tabanı 100'ün üzerinde bilimsel, güncel, tam metinli dergi içeriyor. TamamenTürkçe içeriğe sahiptir.

UK & Ireland Database U.K. & İrlanda Veri Tabanı, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin akademik yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yayınlanan tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İş, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler de dahil olmak üzere başlıca konu alanlarını kapsamaktadır.

US Newsstream Kullanıcıların ABD’deki mevcut haber içeriğini ve 1980’lere uzanan arşivlere ulaşmalarını sağlar. Tam metin Gazeteler, yayın transkriptleri, blogları ve haber
sitelerini içerir. Araştırmacılara, New York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, The Wall Street Journal ve Washington Post gibi içeriklere ABD'deki güncel haber kaynaklarına erişim sunan kapsamlı bir koleksiyondur. 80'den fazla Gannett bölgesel gazetesine özel erişim sunar ve aynı zamanda ABD genelinde yüzlerce yerel, bölgesel ve ulusal başlık içerir. Aşağıdaki ABD bölgesel koleksiyonları ABD Haber Akışı'na dahil edilmiştir:
· Midwest Newsstream
· Southern Newsstream
· North Central Newsstream
· Northeast Newsstream
· South Central Newsstream
· West Newsstream

Pharmaceutical News Index® : Araştırmacıların sağlık sektöründeki medikal teknoloji, araştırmalar ve yasal gelişmelere yönelik en güncel bilgilere erişimini sağlar. Veri tabanı uluslararası en önemli 22 anahtar sağlık, ilaç, medikal cihazlar ve kozmetik endüstrisine yönelik başlıkların bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

ProQuest Asian Business and Reference™ :  ProQuest Asian Business and Reference dünyanın doğu bölgesine yönelik ekonomiler, şirketler, pazarlar ve bütün işletme durumlarına yönelik detaylı bilgilere erişilebilen veri tabanıdır.

ProQuest Banking Information Source™ : ProQuest Banking Information Source™ 690’nın üzerinde en yetkili bilgi kaynağıyla bankacılık alan ında eşsiz bir araştırma kaynağıdır. Para birimleri, endüstriyel dergilerden bakış açıları ve finansal yorumlara da erişimi sağlamaktadır. • ProQuest Career & Technical Education™ : ProQuest® Career and Technical Education mesleki bilgiye yönelik eksiksiz bir bilgi kaynağıdır. Veri tabanı 790 yayın içermekte ve bu yayınların 700’den fazlası tam metin olarak yer almaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlileri bilgisayar bilimleri, sağlık, yapı sektörü, mekanik, satış, muhasebe, grafik dizayn, fotoğrafçılık başlı kları altında detaylı mesleki bilgilere erişebilirler. • ProQuest Education Journals : ProQuest® Education Journals kullanıcılara 1.020 en iyi eğitimsel yayına ve bu yayınların 640’dan fazlasının tam metinlerine erişim imkanı tanır. ProQuest Education Journals sadece ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine yönelik literatürü değil ayrıca özel eğitim, ev eğitimi, erişkin eğitimi ve yüzlerce ilişkili konuyu kapsamaktadır. • ProQuest European Business™ : ProQuest European Business dünyanın en önemli ekonomik aktivielerini kapsamaktadır. The Economist, Fortune, ve European Business Journal’ın da yer aldığı 110 en popü ler derginin tam metinlerini içermektedir. Ayrıca Avrupa’da yer alan ülke ve bölgelere yönelik spesifik ekonomi ve Pazar koşulları bilgilerini de içermektedir.

ProQuest Central

ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlama sı nın yanı sır a diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;

İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim vb. gibi alanlara ait 70.000’nin üzerinde tam metin tezler

SSRN (Social Science Research Network) gibi sağlayıcılardan 90.000’nin üz erinde working papers erişimi, Binlerce güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri, ProQuest Central’ın bilimsel başlıklarının %80’den fazlası atıflanmış referans bağlantılıdır. Böylece atıf araştırması ve takibine imkan tanır.

ProQuest Central’ın içerdiği ana konu başlıkları şunlardır;

Gazeteler: ProQuest Central 1.000’nin üzerinde uluslararası gazeteye erişim sağlamaktadır. Wall Street Journal*, The Guardian, El Mundo, Financial Times, The Times of India, The New York Times, Die Welt, and Le Monde, Los Angeles Times, ve Al Bawaba ve daha birçok gazetenin güncel tam metin içeriğine erişime imkan tanır.  İçerik günlük olarak güncellenmektedir.  

İşletme: ProQuest Central içerisinde yer alan ABI/INFORM veri tabanı İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Yönetim, Vergileme ve Hukuk gibi alanlara özel binlerce dergiye erişimi sağlamaktadır. Economist Intelligence Unit, BMI, ISI Emerging Markets ve daha fazlası gibi kaynaklardan pazar, endüstri ve ülke raporlarını içeren geniş bir koleksiyonu sunmaktadır.

Bilim&Teknoloji: ProQuest Central içerisinde yer alan ProQuest Science Journals, ProQuest Biology Journals, ProQuest Computing ve ProQuest Telecommunications, Military Database bilim ve teknoloji alanında binlerce dergiye erişimi sağlamaktadır.

Sağlık&Tıp: ProQuest Health and Medical Complete, ProQuest Nursing and Allied Health Sciences, Psychology Journals, ve Pharmace utical News Index kaynakları ile kullanıcılar 45 farklı ülkeden sağlanan uluslararası bir içeriğe erişme imkanına sahip olur. Kapsamlı Sağlık&Tıp koleksiyonu tam metin dergilerin yanı sıra tezler, profosyonel literatür ve tıp eğitim videolarını içermektedir.

Sosyal Bilimler: ProQuest Central sosyal bilimler alanında binlerce bilimsel derginin yanı sıraNBER, RePEc, INSEAD, ve OECD gibi sağlayıcılardan binlerce working papers ve sosyal ve politik bilimler alanlarında binlerce profosyonel dergiyi içermektedir. Ayrıca Criminal Justice Database, Education Database, Library Science Database, Linguistics Database, Political Science Database, Social Science Database, and Sociology Database ile kullanıcılar sosyal bilimler alanında yanınlanan ayrıcalıklı dergilerede erişme imkanına sahip olur.

Sanat&Beşeri Bilimler: Beşeri bilimler, Sanat ve Kültür alanlarında Edebiyat, Felsefe, Din,Tarih ve Performans Sanatları başlıklarında 1.000’nin üzerinde yayın içermektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi kapsamında, ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text  (PQDT Global FT) veri tabanı için 2018-2020 dönemini içerecek şekilde 3 yıllık ulusal lisans anlaşması imzalamıştır. Dünyadaki en zengin tez içeriği PQDT Global Full Text veri tabanına sınırsız erişim sağlanacaktır. Veri tabanı detay bilgilerine EKUAL Veri Tabanları sayfasından da ulaşılabilir.

Veri Tabanı Erişim linki:

https://search.proquest.com/pqdtglobal/

Veri Tabanı Yardım Dokümanı:

https://proquest.libguides.com/pqdttr

Veri Tabanı Hakkında:

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.

Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür.

 1. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir. 

Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016