Çalışma Saatleri

Öğretim Dönemi 
Hafta içi 08.00-20.50
Cumartesi 10.30-17.50
Pazar Kapalıdır.
Not: Okuma Salonlarımız hafta içi her gün 23:00’a kadar açık olacaktır.
Tatil Dönemi 
Hafta içi 08.00-12.00
  13.00-16.50
Hafta sonu
Kapalıdır.

Abone Veri Tabanları

Abone Veri Tabanları

AİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca satın alınan ve TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla abone olunan veri tabanları listesi aşağıdadır.  Farklı disiplinlerde ve muazzam sayıda e-kitap, e-dergi  ve makale gibi içeriği bulunan elektronik kaynaklara hızlı erişiminizi sağlayan bu veritabanları üzerinden spesifik tarama ve araştırma yapabilirsiniz.

DİKKAT!
Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içerir. Bu kuralların ihlali , aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi tatsız bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için;Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget, vs.) kullanarak bir elektronik kaynaktan çok sayıda dosya kopyalamayınız. Elektronik kaynaklardan kopyalanan bilgileri, ticari amaç taşımasada üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayınız, e-mail listelerine göndermeyiniz.
 
 

Science Online Veri Tabanı

1997’den günümüze Science dergisine elektronik ortamda erişim sağlayan veri tabanıdır. Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri konularını kapsamaktadır.

Scopus Veri Tabanı

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır. ULAKBIM EKUAL tarafından erişim sağlanmaktadır.
Başvuru Kılavuzu -TR
Yardım -ENG

Sport Discus Veri Tabanı

SPORTDiscus, spor, fiziksel eğitim, fitnes, egzersiz, psikoloji, antrenörlük ve ilişkili konularını kapsayan bibliyografik bir veri tabanıdır. Veri tabanına her yıl 20.000 den fazla makale eklenmektedir ve veri tabanı 600.000 den fazla makaleyi kapsamaktadır. Veri tabanı 1200 dergi, kitaplar, tezler, konferans bildirileri ve videokasetlerden oluşmaktadır. Tez ve monograflar 1949 ve dergiler 1975 yılına kadar derlenmiştir.

Springer Link Veri Tabanı

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren tam metin makale koleksiyonudur.

Taylor and Francis Veri Tabanı

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur.

Cochrane library logo

Sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında kanıta dayalı bilgileri güncel bir şekilde sunan veri tabanıdır.

Afiş

 

130 ülkeden alanında lider ve saygıdeğer 37.000 araştırmacının klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmelerini içeren Cochrane Library, sağlık araştırmalarında kullanılan en önemli veritabalarından biri olan “Clinical Answers” Veritabanı’nı bünyesine katmıştır. Tüm Cochrane Library üyelerinin erişimine ücretsiz olarak sunulan Clinical Answers bağımsız ve güvenilir bir kaynaktır.

Clinical Answers Veritabanı Hakkında:

Cochrane Clinical Answers özellikle sağlık hizmeti alanında çalışan araştırmacılar ve profesyonellere yönelik okunabilir, öz ve titiz araştırma derlemeleri sunar. Her Clinical Answers çalışması, klinik bir soru, bu sorunun kısa bir cevabı ve ilgili Cochrane kanıtını derinlemesine inceleme fırsatını içerir. Erişilen kanıtlar kullanıcı dostu formatta, sayısal veriler ve grafiklerle gösterilir.

Türkiye Atıf Dizini Veri Tabanı

Türkiye Atıf Dizini, Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan dergileri kapsamaktadır. Tüm dergi listesi (372 dergi): http://www.atifdizini.com/journals/tr- index.html Bu dergilerden ''kayıtlı olarak'' geçen dergilere tam metin erişim 2008'den günümüze sunulmaktadır.        

Kurum İçi Erişim Adresi                        Kayıt Adresi                 

Önemli Not: Kurum içinden, ilgili fakültelerinizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus''yeni kullanıcı'' olarak yukarıda bulunan Kayıt Adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir. Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturdukları kullanıcı adı ve şifre ile her zaman erişim sağlayabilirler. Türkiye Atıf Dizinine Kayıtlı Dergiler Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergilerdir. Atıf Nedir?Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir. Atıf Dizininin Amacı Nedir? Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayınlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.  Atıf Dizininin İçeriği Nedir? Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir. Ulusal Etki Değeri Nedir? Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" Madde 9, Madde 22 ve Madde 28 gereğince  "Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir…" koşulu getirilmiştir.Bu nedenle, tez danışmanlarının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşlerini hazırlarken, Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeden önce intihal raporu almaları gerekmektedir.

. İntihal taraması ve raporu için üniversitemizde Turnitin  hizmete sunulmuştur.  Sistem danışman üyeliği ile kullanılabilmektedir.

Sisteme giriş yapmak isteyen Danışmanların "veritabanlari@ibu.edu.tr" adresine ad, soyad, bölüm bilgileri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak isteyen öğrencilerin Danışmanlarına başvurması önemle duyurulur.

Önemli Not:  Dosyalar Standart depoya enstitüler tarafından yüklenerek nihai rapor alınacağı için öğrenci ve danışmanların  söz konusu dosyaları isteğe bağlı ayarlar kısmından depo yok olarak yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde çakışmalar yaşanacaktır.
 

Turnitin Sistemine Giriş

Şifre oluşturma

Öğrenci Kılavuzu

Öğretmen Kılavuzu

Turnitin Hakkında 

 

ULAKBİM-Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

1992'den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içermektedir.

 

ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı 

2002 yılından itibaren Web'den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 18 ayrı konu başlığı altında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. Veri tabanına giren dergiler uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda "SBVT oluşturma kurulu" danışmanlığında değerlendirilerek seçilmektedir.

ULAKBİM-Tarım Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı

Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir. 2001 tarihinden itibaren veri tabanına girecek dergiler dergi değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmektedir.

ULAKBİM-TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir. ULAKBİM tarafından hazırlanmakta olan TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı'nda yer alan 290 proje Web üzerinden tam metin erişime açılmıştır.

ULAKBİM-Türk Tıp Veri Tabanı 

1996 yılından bu yana Web'den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır.Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda, "Türk Tıp Dizini Kurulu" tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.

 
 

Up to Date Veri Tabanı

UpToDate Nedir?

UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır. UpToDate; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 

 UpToDate İçerik Bilgileri:

UpToDate veri tabanı, 24 Uzmanlık alanında, 6500’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanmasi ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 180 ülkede 32 .000’den fazla hastanede, 1.1 milyondan fazla doktor tarafından ayda 26 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 80 ayrı çalışmada UpToDate’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.

UpToDate Klinik Karar Destek Sistemi ile ilgili Türkçe alt yazılı YouTube videoları:

Not: Türkçe altyazı seçeneğine, eğer daha önceden ayarınız yok ise, YouTube Ayarlar sekmesinden erişebilirsiniz.

https://youtu.be/F9AN5r0CZi4

https://www.youtube.com/watch?v=JodppVOcjg8

UpToDate’in Faydaları nelerdir? 

Hasta Güvenliği ve Bakım Kalitesini Arttırmak
Tanısal Hataları Azaltmak
Tanı Amaçlı Testleri Azaltmak
Hastaların Yeniden Hastaneye Yatma Oranını Düşürmek
Hastaların Hastanede Kalma Süresini Azaltmak
Doktor Memnuniyetini Arttırarak Hastanede Daha Uzun Süre Çalışmalarını Sağlamak
Doktorlar İçin Zaman Tasarrufu Sağlamak ve Hasta Bakım İçin Ayrılan Süreyi Arttırmak


Neden UpToDate

UpToDate, klinik kararları değiştirmektedir. İşte bu yüzden UpToDate, dünyanın her yerindeki doktorların ve sağlık görevlilerinin en çok kullandığı ve güvendiği klinik karar desteği sistemidir. UpToDate, iyileştirilmiş sonuçlarla kanıtlanmış bir şekilde ilişkili olan tek klinik karar desteği aracıdır. Harvard Üniversitesindeki araştırmacılar, UpToDate kullanan hastanelerin, kullanmayanlara kıyasla, çok daha yüksek bir bakım kalitesine, hasta güvenliğiyle ilgili daha az soruna, daha düşük hastanede yatma oranlarına ve daha düşük ölüm oranlarına sahip olduğunu bulgulamıştır.

Aslında, 80 bağımsız araştırma, UpToDate’in etkisini teyit etmektedir.  Bu araştırmaların sonuçları üç kategoriye ayrılmaktadır.

- UpToDate her gün sağlık görevlileri tarafından alınan tıbbi kararları önemli ölçüde etkilemektedir
- UpToDate en çok kullanılan ve güvenilen klinik karar desteğidir
- UpToDate hasta bakımını iyileştirmektedir.

Ana Uzmanlık alanları: Temel Bakım ve Dahiliye - Kardiyovasküler Tip - Endokronoloji ve Diyabet - Aile Hekimliği - Genel Cerrahi - Çocuk Hastalıkları - Gastroenteroloji ve Hepatoloji - Geriatri - Hospital Medicine - Hematoloji - Bulaşıcı Hastalıklar - Nefroloji ve Hipertansiyon - Nöroloji - Doğum, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı - Onkoloji - Akciğer, Yoğun Bakım ve Uyku Bozuklukları - Romatoloji - Alerji ve Bağışıklık - Acil Tıp - Psikiyatri Dermatoloji - Palyatif Bakım - Spor Hekimliği - Uyku Tıbbı

Web of Science Veri Tabanı

 

Kullanım Sunumu

Social Sciences Citation Index - [ 1940 - ]
Science Citation Index-Exp (SCI - EXP) - [ 1940 - ]

Wiley Online Library

1996 yılından günümüze kadar  ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularındaki 55'i açık erişim olmak üzere toplam 1468 dergiye tam metin erişim olanağı sağlar.

Dergi Listesi

Thomson Reuters Journal Citation Reports® (JCR) 2015’ten Wiley dergileriyle ilgili dikkat çekici bilgiler:

  • 1.200 Wiley dergisi 2014-2015 yılında Journals Citation Report’da (JCR) indekslenmiştir.
  • 244 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasında yer almaktadır.
  • 27 Wiley dergisi 2012 yılında 25’inci sıradan kendi alanlarında 1’inci sıraya yükselmiştir.
  • 137.556 Wiley makalesi 2013 yılında JCR’de indekslenmiştir.
  • Wiley makalelerine 5.786.843 atıf yapılmıştır; bu da JCR’deki atıfların %12’sinin Wiley makalelerinden geldiğini göstermektedir.
  • Wiley makaleleri 42 alanda en çok paylaşılan makalelerdir.
  • “Cancer Journal for Clinicians” dergisinin etki değeri 100’ün üzerindedir ve  JCR’de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır.

Zoological Records

Temel ve doğal bilimlere ait 20000 den fazla metne ulaşımın sağlanabildiği elektronik veri tabanı.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016