Çalışma Saatleri

Kullanıcılarımızın Dikkatine

  Kütüphanemiz 25 Kasım 2019 Pazartesi günü hizmete açılacaktır.

 

 

Diğer Kataloglar/Açık Erişim Siteleri/ Kütüphaneler /

E-Sözlükler ve Dizinler

 
American Mathematical Society:Mathematics Books Online JURN
Art & Architecture Thesaurus Kütüphane Kataloğu (Yordam/Filemaker)
Artificial Intelligence Library of Congress, Electronic Journals Library
Art Encyclopedia  Makaleler Bibliyografyası
Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi ManyBooks
Authorama : Public Domain Books Merriam-Webster Dictionary
Babylon : Free Online Dictionaries Milli Kütüphane
Bilişim Sözlüğü MUNSEYS
BioMed Central : The Open Access Publisher NetLingo-Dictionary
Britannica New Palgrave Dictionary of Economics Online
Cambridge Dictionaries Online ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science
Cascadilla Proceedings Project Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Country Reports.Org Oxford Dictionaries : Ask Oxford
Dergipark OneLook Dictionary Search
Dictionary of Art Historians Online Language Dictionaries
DOAB (Directory of Open Access Books) Online Books Page
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Online Library of Literature
E-Books Directory OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary
Engineering Dictionary  Open J-Gate
Environmental Chemistry.com Open Library
Encarta Encyclopedia O’Reilly Open Books
Encyclopedia of Symbols Page By Page Books 
Encyclopedia Mythica PLOS: Public Library of Science
Encyclopedia of Law Economics Project Gutenberg
Encyclopedia of Life RapidSearch
Encyclopedia of Psychology Springer Open
Encyclopedia.com Stanford Encyclopedia Of Philosophy 
EPA Glossary : Terms of Environment The Encyclopedia of Earth
ERIC: Education Resources Information Center Today in History  
eScholarship Editions 
Fact Monster Encyclopedia Toplu Katalog (TO-KAT)
Finance Glossary TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)
Free Dictionary TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)
Free Language Dictionaries TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı
Free Medical Journals TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Free Computer Books  Türk Sineması Araştırmaları
 FreeFictionBooks Türkiye Akademik Arşivi
Ötüken Türkçe Sözlük
Gallica (Fransa Ulusal Kütüphanesi-Dijital Kütüphane) Web Books Publishing
Gallica Wikipedia : The Free Encyclopedia
Gateway For Free E-journals Wiley Open Access
Google Books Your Dictionary.com
Hindawi Publishing Corporation  
Historic Events Birthdates  
Hukuk Kaynakları  
Information Please Encyclopedia  
Internet Library of Early Journals  
Internet Archive : Million Book Project  
İSAM  

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016