-->

Turnitin Kullanımı Hakkında

24 Mart 2021
Değerli Kullanıcılarımız, 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıcı hesapları oluşturulan "Turnitin İntihal Analiz Programı", TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığı ile üniversitelere sağlanmakta olup, ilgili kurum tarafından 01/01/2021-31/12/2023 dönemini kapsayan lisans anlaşmasının imzalandığı Başkanlığımıza iletilmiştir. Söz konusu anlaşmada yer alan haklar kapsamında kurumlara yıllar bazında kullanım kotaları tanınmış, kota arttırımının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir. Üniversitemize 2021 yılı için 6600 adet doküman yükleme hakkı tanımlanmıştır. 2021 yılı ilk üç ay içinde Üniversitemiz kullanıcıları tarafından "Turnitin İntihal Analiz Programı"na  3000'in üzerinde doküman yüklemesi yapıldığı tespit edilmiştir.  Yıl içinde kurumumuza tanınan kotanın aşılacağı, bu durumun tez analizlerinde mağduriyete neden olacağı öngörülmektedir.
 
20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilgili maddeleri gereğince tez danışmanlarının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşlerini hazırlarken intihal raporu almaları gerekli kılındığından ve ilgili programın öncelikli olarak tezlerin analizi amacıyla kullanılma sunulması nedeniyle  "Turnitin İntihal Analiz Programı" kullanımı hususunda öncelik tezlerin analizine verilecektir.
 
Bu kapsamda; 
-Tez danışmanı olmayan diğer kullanıcılarının Turnitin İntihal Analiz Programı hesapları askıya alınacaktır.
-Program yalnızca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne kayıtlı öğrencilerin tez intihal raporları için ilgili danışmanlara ve Enstitü Müdürlüğüne açık olacaktır.
-Programa mümkün olduğunca tezlerin son hali yüklenecek olup, kota kullanımına dikkat edilecektir.
-Ödevlerin intihal analizleri için ilgili programın kullanılmasına izin verilmeyecektir. 
 
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin tez intihal raporu alımlarında kota aşımından kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için belirtilen hususlara dikkat edilmesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. 
 
 
 
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr