DENEME ERİŞİMİ: PROQUEST CENTRAL
-->

DENEME ERİŞİMİ: PROQUEST CENTRAL

19 Eylül 2022

Değerli Kullanıcılarımız, 

Proquest Central veri tabanı, 18.11.2022 tarihine kadar erişime açılmıştır. 

Erişim için tıklayınız.

Broşür için tıklayınız.

ProQuest Central; işletme, sağlık ve tıp, sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler, din, eğitim, bilim ve teknoloji dahil olmak üzere tüm ana konu başlıklarına yönelik 47 adet veritabanına erişim sağlar. Koleksiyon; güçlü, kullanıcı dostu bir platformda binlerce tam metin akademik dergi, ticari ve profesyonel başlık, gazete, dergi, tez, çalışma makalesi, vaka çalışmaları ve piyasa raporlarını bir arada içerir. ProQuest Central, mevcut en geniş multidisipliner süreli yayın veritabanıdır. The Lancet, The New England Journal of Medicine, BMJ, MIT Sloan Management Review, Foreign Affairs, Journal of Marriage and Family ve Journal of Business Ethics’in de içinde bulunduğu binlerce yüksek kalitede bilimsel dergiye ProQuest Central aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir. Cambridge University Press, Springer, Nature, ve Emerald gibi dünyanın en önemli bilimsel yayıncılarından içeriğe erişim sağlanabilmektedir.

Diğer deneme erişimleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr