Çalışma Saatleri

Öğretim Dönemi 
Hafta içi 08.00-19.00
Cumartesi 10.00-17.00
Pazar Kapalıdır.
Çalışma Salonlarımız
Hafta içi 08:00-23:00
Hafta sonu 10:00-23:00
Tatil Dönemi 
Hafta içi 08.00-12.00
  13.00-16.50
Hafta sonu
Kapalıdır.

 

22-23 Kasım 2018 tarihlerinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü ve ANKOS Derneği işbirliği ile ulusal düzeyde “1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” düzenlenecektir.

ANKOS Derneği işbirliği ile gerçekleşecek olan bu sempozyumda; alanında uzman sağlık çalışanları, bilgi ve belge yönetimi konusunda hizmet veren tüm meslektaşlarımız, akademisyenlerimiz ve yurt içi/yurt dışından yayıncılık sektörü çalışanlarının aynı çatı altında toplanması ile bu alanlarda yapmış oldukları çalışmaları ve deneyimleri paylaşabilecekleri bir ortam sağlayarak, hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum kapsamında bilgi ve belge uzmanlarının, sağlık alanında hizmet veren tüm üniversite kütüphanecilerinin, akademisyenlerin, hekimlerin, araştırmacıların ve yayın evi  temsilcilerinin mesleki bilgi ve tecrübeleri ile katkı sağlaması, bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlayarak mesleki dayanışmanın artması, ortak çalışma alanları oluşturulması, profesyonel iletişim ve işbirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla ele alınacak konular aşağıda  listelenmiştir:

 • Sağlık
 • Bilgi ve belge yönetimi
 • Bilimsellik
 • Uluslar Arası Sıralamalar (Rankings)
 • Performans analizleri
 • Elektronik veri tabanları
 • Kanıta Dayalı Tıp
 • Tıp kütüphaneciliği
 • Tıp ve sağlık okuryazarlığı
 • Tıbbi dokümantasyon
 • Hastane bilgi yönetim sistemleri
 • Elektronik belge yönetimi
 • Endüstri 4.0
 • Arttırılmış gerçeklik
 • Kalite Yönetimi
 • Akreditasyon
 • Afet yönetimi
 • Etkili iletişim
 • Kişisel gelişim
 • İnovasyon

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere http://sempozyum.bezmialem.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Sempozyuma son kayıt tarihi 16 Kasım 2018’dir.

Kayıt formunu doldurmanız önem arz etmektedir.

Not: Davet yazısı YÖK üzerinden tüm Bilgi ve Belge Yönetimi bölüm başkanlıklarına, Türkiye’deki ilgili tüm Kütüphane Daire Başkanlıklarına ve ilgili akademik birimlere dağıtımı sağlanmıştır (YÖK yazısı sempozyum sayfasında mevcuttur).

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016