Sayın Kullanıcılarımız,
 
Ithenticate lisanslı bir üründür. Ulakbim tarafından tüm üniversitelere erişim hakkı verilmiştir. Ithenticate Kurumsal kotamız dolmak üzeredir. Diğer kullanıcılarımızın hakkını gözetmenizi, makalelerinizi ve akademik çalışmalarınızı yazım aşaması bittikten sonra yüklemenizi rica ederiz. Ithenticate hesabınıza aynı dosyayı birden fazla yüklemeyiniz. Tez ve ödevleri kesinlikle Ithenticate üzerinden taramayınız. Aksi takdirde hesabınız bloke edilecektir.
Tez, ödev, öğrenci çalışmalarını TURNITIN hesabınız üzerinden değerlendirmeniz gerekmektedir.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016