Değerli Kullanıcılarımız,

"Corona virüsü (Covid-19)" salgınına karşı tedbir amacıyla alınan karar gereğince;

gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için tedbirler kaldırılıncaya kadar kütüphanemiz;

  • Hizmete kapalı olacaktır.
  • Ödünç-iade işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
  • Ödünçalınan materyallerin iade tarihleri ertelenecektir.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016