Değerli Kullanıcılarımız, Annual Reviews (AR), COVİD-19 salgını sebebiyle uzaktan çalışan ve okuyan öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı olmak adına 30 Nisan 2020 tarihine kadar dergilerini ücretsiz erişime açmıştır.

Annual Reviews Biyomedikal, Yaşambilim, Fizik, Ekonomi ve Sosyal Bilimler olmak üzere 40 farklı disiplinde dergiler yayınlamaktadır.Annual Reviews çeşitli disiplinlerde yayınlanmış, makale analizleri veren bir dergi koleksiyonudur. Araştırmacılara kendi alanlarındaki başlıca araştırmaları sunarak onlara konuları ile ilgili olarak güncel bilgileri sunar; zaman ve emek tasarrufu sağlar.


Erişim için tıklayınız.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016