Değerli Kullanıcılarımız,

21 Nisan 2020 Salı günü saat 15:00’da REFINITIV firması tarafından “Koronavirus Pandemisinin İslami Finans Endüstrisi Üzerindeki Etkisi” hakkında çevrimiçi bir web semineri düzenlenecektir.

Kayıt ve Katılım için: https://refini.tv/2XjgcBR

COVID-19, yaşamın birçok alanında önemli bir bozulmaya neden olmuştur ve bunun küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki etkisi de bilindiği üzere oldukça büyüktür.

Körfez Arap Ülkeleri ve Güneydoğu Asya'daki farklı İslami bankaların CEO'larından oluşan bir saatlik bu oturuma; dünyanın dört bir yanından önde gelen İslami finans yöneticileri, koronavirüs pandemisinin genel olarak küresel ekonomi ve özellikle İslami finans endüstrisi üzerindeki etkisini tartışmak için katılım sağlayacaktır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016