Yazdır

Değerli Kullanıcılarımız,

30 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Anti-infektif ilaçlar için klinik ve biyokimyasal veriye dayanarak ilaçların yeniden amaçlandırılması/ Clinical and biochemical data-driven drug re-purposing for anti-infective drugs konulu webinar düzenlenecektir. Webinarın dili İngilizce olacaktır, içeriği de kısaca Türkçe olarak aşağıda paylaşılmıştır.

Kayıt linki: https://www.brighttalk.com/webcast/16527/400878


Anti-infektif ilaçlar için klinik ve biyokimyasal veriye dayanarak ilaçların yeniden amaçlandırılması. İlaçları yeniden konumlandırma, ilaç geliştirme için çeşitli avantajlar sağlar. Webinarımız süresince antiviral ve antibiyotik ilaç araştırma ve geliştirmeyle ilgili 5 veri odaklı stratejiye değinilecektir:

1-ilgili viral ve bakteri hastalıkları tedavisi için kullanılan ilaçlar ve biyomoleküller hakkında klinik verilerden yararlanılması,

2-Patent ve makalelerde ilgili virüslere ve mikroplara karşı aktif olduğu bildirilen maddelerin araştırılması,

3-Viral ve bakteri proteinleri ile etkileşen maddelerin araştırılması,

4-Viral yaşam döngüsüne dahil olan insan proteinlerini etkileyen bileşiklerin araştırılması,

5-İlaç adayının güvenliğinin veriye dayalı değerlendirilmesi. Yukarıdaki yaklaşımlar Embase klinik verileri ve Reaxys Medicinal Chemistry'den deneysel biyokimyasal veriler üzerinden sunulacaktır.