Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2002 yılından itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Merkez Kütüphanemiz,

Bodrum Katı: 2 adet Okuma salonu, 3 adet Grup çalışma odası

Giriş Katı: Güvenlik birimi

1.Kat: Danışma kaynakları ve Süreli Yayınlar Salonu, Daire Başkanlığı, Satın Alma Ofisi, Kataloglama ve Sınıflama Ofisi, Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Ofisi, Taşınır Kayıt Kontrol Ofisi ve Fotokopi Odası

2.Kat: Ödünç Verme Ofisi, Elektronik Kaynaklar Ofisi,  Görme Engelliler Ofisi, Toplantı Salonu

3.Kat: Okuma Salonu olmak üzere; 500 kişilik toplam kapasiteli 3165 m2 lik alana sahip, 4 katlı binasında hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphanemizde DEWEY Onlu Sınıflama Sistemine göre kataloglanmış olan 92.000'in üzerinde adet basılı eser, 218.874  e-kitap, 64.705 e-dergi, 126 adet aboneliği devam eden dergi kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca 65 adet aboneliği devam eden veri tabanı ile araştırmacılara güncel bilgiler sağlanmaktadır.

Merkez Kütüphanemiz kullanıcıları, kütüphanemizin erişime açmış olduğu, elektronik kaynaklardan 24 saat boyunca yararlanabilmektedir. Elektronik bilgi kaynaklarına; kampüs dışından IP kontrollü olarak erişim sağlanabilmektedir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016