KOLEKSİYON GELİŞTİRME VE BAĞIŞ POLİTİKASI

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne yapılan bağış yayınlar ile ilgili işlemler Kütüphane Yönergesi’nin 7. Maddesinin 2. Bendi gereğince yürütülmektedir.

Kütüphane Hizmetleri:

7.2. Koleksiyon Geliştirme ve Bağış Politikası

Bağış kitaplar ve süreli yayınlar satın alınan diğer kütüphane materyali gibi koleksiyonun zenginleştirilmesine büyük katkıda bulunur. Koleksiyon geliştirme politikası, üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma gereksinimlerine uygun olarak saptanır. Kütüphane, bağışlanan kaynağın koleksiyona ilave edilip edilemeyeceğine, nereye yerleştirileceğine ve nasıl ulaşılabileceğine karar verme hakkına sahiptir. Genel olarak koleksiyon geliştirme politikası, koleksiyonu geliştirme, yenileme ve genişletme (yeni alanlara yönelik) olarak özetlenebilir. Ayrıca, kaynağın seçiminde aşağıdaki noktalar göz önünde tutulmaktadır.

  1. Bağışlanan kaynağın koleksiyona ilk kez giriyor olması,
  2. Temel bilimler, tıp ve teknik alanlardaki kaynağın son beş yıl içinde basılmış olması,
  3. Sosyal bilimler alanındaki kaynaklara yaşça daha esnek davranılmaktadır.
  4. Süreli yayınların gelişinde süreklilik sağlanıyor olması, eksik yıl ve sayıların tamamlanabilmesi gerekmektedir.
  5. Bağışlanmak istenen gazeteler, fotokopi kitaplar, eski yıllara ait düzensiz dergiler ve yıpranmış materyal koleksiyona dahil edilemez.
  6. Koleksiyona dâhil edilemeyen kaynak bağış yapan kişiye iade edilebilir veya diğer kütüphanelere bağış olarak gönderilebilir.
  7. Kütüphane politikasına uygun olan kaynak demirbaş numarası alıp diğer kaynaklar gibi koleksiyona eklenir ve hizmete girer. Bağış yapan kişi ve kuruluşlara üniversite adına teşekkür mektubu yazılır ve bağışlanan kaynak listesi ile birlikte gönderilir.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016