Yazdır

06 Eylül 2012 Tarihinde Yapılan Yazar Çalıştayı Sunumları

Ethics and Copyright
Peer-Review
The Changing World of Publishing
Tips for Successful Publishing
Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik İlkeleri
Katalog Kullanımı
Milli Kütüphane
Milli Kütüphane Katalog Tarama
Türkiye Makaleler Bibliyografyası
ULAKBİM
YÖK
Ulusal Tez Merkezi
Ulusal Toplu Katalog
Proxy Ayarları (Kampus dışından veritabanlarına erişim)
TÜİK Kütüphanesi
ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzmanlık Tezleri