Daire Başkanı

Aynur ERSOY

Sekreterlik

Bilgisayar İşletmeni

Ahmet Fuat POLAT

 

Şube Müdürü

Gülsen ERDEM

 

 

Şube Müdürü

Hülya KALAYCI

Ödünç Verme Birimi

Bilgisayar İşletmeni- Birim Sorumlusu

İsmail KOÇ

 

Kütüphaneci

Cansu AÇIKALIN

 

Kütüphaneci

Birgül YALÇIN

Satın Alma Birimi

Bilgisayar İşletmeni

Meliha ZENGİN

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Bilgisayar İşletmeni- Birim Sorumlusu

Sinan GÜLEN

Güvenlik Birimi

Güvenlik Memuru

 

Destek Hizmetleri Birimi

Hizmetli

Gülseren ALTAY

 

Yardımcı Hizmetler

Serdal ALAGÖZ

 

Yardımcı Hizmetler

Semra SEVGİ

 

Yardımcı Hizmetler

Sultan DEMİRKAYA

Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

 

Öğretim Görevlisi

Semra ÖZYILMAZ

Yayın Sağlama Birimi

Kütüphaneci-Birim Sorumlusu

Murat AĞAR

Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar Birimi

Kütüphaneci- Birim Sorumlusu

Hülya YILMAZ

 

Bilgisayar İşletmeni

Ziver YERLİKAYA

Elektronik Kaynaklar Birimi

Öğretim Görevlisi- Birim Sorumlusu

Aslı ALTUNDAL ÇAPAR

Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Öğretim Görevlisi-Birim Sorumlusu

Semra ÖZYILMAZ

 

Kütüphaneci

Selma TEZCAN

 

Kütüphaneci

Gökhan KOÇ

Görme Engelliler Birimi

Kütüphaneci- Birim Sorumlusu

Birgül YALÇIN

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016