Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunun, 26.06.2019 tarihli toplantısında alınan 2019/153 sayılı karar gereğince, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yönergesi belirlenmiştir.

Kütüphane Yönergesi

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016