KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ
   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Aynur ERSOY

Daire Başkanı

0 374 253 46 55 / 4001

ersoy_aibu.edu.tr

   

Ad Soyad                    

Görev

Telefon

Email

Ahmet Fuat POLAT

Bilgisayar İşletmeni / Sekreterlik

0374 253 46 55 / 4000-4001

ahmetfuatpolatibu.edu.tr

   

Ad Soyad                     

Görev

Telefon

Email

Hülya KALAYCI

Şube Müdürü

0 374 253 46 55 /

kalayci_hibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Gülsen ERDEM

Şube Müdürü

0 374 253 46 55 /

erdem_gibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Semra ÖZYILMAZ

Öğretim Görevlisi / Kataloglama ve Sınıflama Birim Sorumlusu

0 374 253 46 55 /

gul_sibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Aslı ALTUNDAL ÇAPAR

Öğretim Görevlisi / Elektronik Kaynaklar Birim Sorumlusu

0 374 253 46 55 /

asli.altundalibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Cansu AÇIKALIN

Kütüphaneci / Ödünç Verme Birimi

0 374 253 46 55 /

cansuacikalinibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Birgül YALÇIN

Kütüphaneci / Ödünç Verme Birimi - Görme Engelliler Birim Sor.

0 374 253 46 55 /

birgulyalcinibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Selma TEZCAN

Kütüphaneci / Kataloglama ve Sınıflama Birimi

0 374 253 46 55 /

selmatezcanibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Gökhan KOÇ

Kütüphaneci / Kataloglama ve Sınıflama Birimi

0 374 253 46 55 /

gokhankocibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Murat AĞAR

Kütüphaneci / Yayın Sağlama Birim Sorumlusu

0 374 253 46 55 /

agar_mibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Hülya YILMAZ

Kütüphaneci / Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar Birim Sor.

0 374 253 46 55 /

hulyayilmazibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

İsmail KOÇ

Bilgisayar İşletmeni / Ödünç Verme Birim Sorumlusu

0 374 253 46 55 /

koc_iibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Ziver YERLİKAYA

Bilgisayar İşletmeni / Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar Birimi

0 374 253 46 55 /

yerlikaya_zibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Sinan GÜLEN

Bilgisayar İşletmeni / Taşınır Kayıt ve Kontrol Birim Sorumlusu

0 374 253 46 55 /

sinangulenibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Emai

Meliha ZENGİN

Bilgisayar İşletmeni / Satın Alma Birim Sorumlusu

0 374 253 46 55 /

zengin_mibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Serdal ALAGÖZ

Yardımcı Hizmetler / Destek Hizmetleri Birimi

0 374 253 46 55 /

serdalalagozibu.edu.tr

   

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Sultan DEMİRKAYA

Yardımcı Hizmetler / Destek Hizmetleri Birimi

0 374 253 46 55 /

sultandemirkayaibu.edu.tr

 

Ad Soyad

Görev

Telefon

Email

Semra SEVGİ

Yardımcı Hizmetler / Destek Hizmetleri Birimi

0 374 253 46 55 /

semrasevgiibu.edu.tr

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016