Kütüphanemizden Yararlanma Koşulları

  • Üniversite akademik ve idari personeli ile lisansüstü, lisans, ön lisans ve değişim öğrencileri kütüphanenin doğal (pasif) üyesidir. Üniversite kimlik kartlarının kütüphane görevlisine ibraz edilmesi ve güncel iletişim bilgilerinin (cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası vb.) sisteme girilmesi ile üyelikler aktif hale getirilir.
  • Üniversite mensubu olmayan kullanıcılar kütüphane üyesi olamazlar.
  • Görme engelli tüm kullanıcılar “Görme Engelli Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi”ni imzalayarak, kendileri için oluşturulan koleksiyondan ve hizmetlerden faydalanabilir.
  • Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar materyal ödünç alamazlar fakat kütüphane binası içinde hizmet ve olanaklardan faydalanabilirler.
  • Üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrencileri ile Üniversite dışından gelen araştırmacılar kütüphaneden yararlanabilirler.
  • Hizmet ve olanaklardan faydalanma konusunda öncelik her zaman kütüphane üyelerinin olacaktır. 

Ödünç Verme Kuralları

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr