Üniversitemizde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden 2007 yılına kadar olanlarına basılı ortamda erişim sağlayabilirsiniz. Bunlar kütüphanemiz 1. Kat “Süreli Yayınlar ve Danışma Kaynakları Salonunda bulunmaktadır. Ödünç verilmez. 2007 yılı ve sonrası tezlere elektronik ortamda erişim bulunmaktadır. Bu kaynaklara elektronik ortamda erişbilmek ya da erişim olup olmadığını görebilmek için “üye oturumu”nuzu açtıktan sonra taramalarınızı yapmanız gerekmektedir.  Bu kaynaklar sadece üyelerimizin kullanımına açıktır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016