Akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için evet. Literatürde “Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti” olarak adlandırdığımız bu hizmet ile yüksek lisans/doktora öğrencileri ile akademisyenlerimiz kaynağın/kaynakların geliş gidiş kargo ücretini kendisi karşılamak kaydıyla üniversite kütüphanemiz aracılığı ile diğer kütüphanelerden ödünç kitap isteğinde bulunabilirler. (bakınız. Kütüphane Yönergesi madde 8.1)

Kütüphanelerarası ödünç isteği yapmak için kendilerine izin verilen bu kullanıcıarımız Ktüphanemiz web sayfasından üye oturumlarını açarak KAÖ formunu doldurmaları gerekmektedir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016