Akademik personel  ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri  30 gün süre ile  10 adet kitap ve 10 adet kitap dışı materyal alabilirler.

İdari personel 30 gün süre ile  5 adet kitap ve 5 adet kitap dışı materyal alabilirler.

Lisans / Ön Lisans Öğrencileri 15 gün süre ile 5 adet kitap ve 5 adet kitap dışı materyal alabilirler.

* İki statüyü birden kapsayan üyeler kendileri için en avantajlı (ödünç verme süresi ve sayısı konusunda) grubun haklarından yararlanır.

** Kitap üzerinde ayırtma olması durumunda uzatma işlemi yapılamaz.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016