Kütüphanede kitaplar açık raf sistemi ile kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Yani kullanıcılar kitapları raftan seçebilmektedirler. Kitaplar rafta konularına göre yanyana yer almaktadır ve sınıflama sistemi olarak LC (Library of Congress) Sistemi kullanılmaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016