-->

Deneme Erişimi

09 Ekim 2020

Ekual kapsamında olmayan The Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2005-2014 arşivi 30 Kasım 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

The Emerging Sources Citation Index (ESCI) Arşiv Hakkı

Web of Science Core koleksiyonu kapsamında 2015 ve sonrasına erişiminiz bulunan, The Emerging Sources Citation Index (ESCI) bölgesel öneme sahip olan ancak yayınlanmış dergilerin çoğunda bulunmayan araştırma alanları arasında en kapsamlı keşfi sunması sayesinde, mevcut Web of Science içeriğini derinleştirir.

EKUAL kapsamında sunulmayan 2005-2014 aralığı 10 yıllık arşive ise açmış olduğumuz deneme erişimi ile erişebilirsiniz.

The ESCI arşivi, ESCI portföyündeki geçmiş araştırmalara derinlemesine keşif olanağı sunarak, bir milyonun üzerinde yeni kayda erişim sağlar.

Erişim Hakkı:

2005-2014

Açmış olduğumuz deneme erişimi kapsamında 30.Kasım tarihine kadar erişime açıktır.

2015 ve sonrası

EKUAL Kapsamında erişime açıktır.

 

ESCI Arşiv Kapsamı (2005-2014)

 • 1.7 milyondan fazla Kayıt
 • 500.000+ Açık Erişim Kayıt
 • 7.000+ Dergi

Web of Science ve ESCI Dergi Konu Alanları

 

2005-2014 ESCI Arşivinin Sağlayabileceği Faydalar

 

ESCI üst düzey bir kaynaktır

 • Yeni araştırma alanlarını ve ortaya çıkan kaynakları araştırmayı ve keşfetmeyi
 • Yeni ortaya çıkan araştırma alanlarında, yeni işbirliği fırsatları belirlemeyi,
 • Genişletilmiş araştırma değerlendirmesi ve kıyaslama olanağı,
 • Küresel ölçekte yeni akademik içerik keşfetmeyi
 • Kurumsal çıktılarınıza geniş ve daha fazla bakış açısı,
 • Bağımsız ve akademik binlerce yeni dergi ve yayıncı keşfetmeyi sağlar.
 • Web of Science bir içerik eklenirken, o derginin alıntı performansı ile ilgili gerçek zamanlı veriler dikkate alınır.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
 • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr