Bağış Politikası

BAİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Üniversitede verilen eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyen, kullanıcıların kültürel gelişimlerine katkıda bulunan ve kütüphane koleksiyonunu zenginleştiren yayınları "Bağış Politikası" kapsamında kabul eder.

Bağış Politikası

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr