Açık Erişim Veri Tabanları

Diğer Kataloglar/Açık Erişim Siteleri/ Kütüphaneler/E-Sözlükler ve Dizinler

 
American Mathematical Society:Mathematics Books Online İSNAD Atıf Sistemi
Aperta (Türkiye Açık Arşivi) Kütüphane Kataloğu (Yordam/Filemaker)
Art & Architecture Thesaurus Library of Congress, Electronic Journals Library
Artificial Intelligence Makaleler Bibliyografyası
Art Encyclopedia  ManyBooks
Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi Merriam-Webster Dictionary
Authorama : Public Domain Books Medical Reads
BAİBÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Milli Kütüphane
BioMed Central : The Open Access Publisher NASA PubSpace
Britannica NetLingo-Dictionary
Cambridge Dictionaries Online Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Cascadilla Proceedings Project Oxford Dictionaries : Ask Oxford
Country Reports.Org OneLook Dictionary Search
Dergipark Online Language Dictionaries
DOAB (Directory of Open Access Books) Online Books Page
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Online Library of Literature
E-Books Directory OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary
Engineering Dictionary  Open Library
Environmental Chemistry.com O’Reilly Open Books
Encyclopedia of Symbols Page By Page Books 
Encyclopedia Mythica PLOS: Public Library of Science
Encyclopedia of Life Project Gutenberg
Encyclopedia of Psychology Physiotherapy Evidence Database (PEDro)
Encyclopedia.com PubMed 
EPA Glossary : Terms of Environment Religious Minorities Online
ERIC: Education Resources Information Center Springer Open
eScholarship Editions  Stanford Encyclopedia Of Philosophy
Fact Monster Encyclopedia The Encyclopedia of Earth
Free Dictionary Today in History 
Free Language Dictionaries Toplu Katalog (TO-KAT)
Free Medical Journals TR Dizin
Free Computer Books  Türk Sineması Araştırmaları
Gallica (Fransa Ulusal Kütüphanesi-Dijital Kütüphane) Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar
Gateway For Free E-journals Ötüken Türkçe Sözlük
Google Books Web Books Publishing
HARMAN (Türkiye Akademik  Arşivi) Wikipedia : The Free Encyclopedia
Hindawi Publishing Corporation Wiley Open Access
Historic Events Birthdates Your Dictionary.com
Hukuk Kaynakları Zentralblatt MATH (zbMATH)
Information Please Encyclopedia  
Internet Library of Early Journals  
Internet Archive : Million Book Project  
İSAM  

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
    Karaköy Mahallesi Şehit Ozan Özan Caddesi Dış Kapı No:18
    14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr