Açık Erişim Veri Tabanları

Diğer Kataloglar/Açık Erişim Siteleri/ Kütüphaneler/E-Sözlükler ve Dizinler

 
American Mathematical Society:Mathematics Books Online  
Art & Architecture Thesaurus Kütüphane Kataloğu (Yordam/Filemaker)
Artificial Intelligence Library of Congress, Electronic Journals Library
Art Encyclopedia  Makaleler Bibliyografyası
Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi ManyBooks
Authorama : Public Domain Books Merriam-Webster Dictionary
  Milli Kütüphane
  Nasa PubSpace
BioMed Central : The Open Access Publisher NetLingo-Dictionary
Britannica New Palgrave Dictionary of Economics Online
Cambridge Dictionaries Online ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science
Cascadilla Proceedings Project Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Country Reports.Org Oxford Dictionaries : Ask Oxford
Dergipark OneLook Dictionary Search
Dictionary of Art Historians Online Language Dictionaries
DOAB (Directory of Open Access Books) Online Books Page
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Online Library of Literature
E-Books Directory OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary
Engineering Dictionary   
Environmental Chemistry.com Open Library
Encarta Encyclopedia O’Reilly Open Books
Encyclopedia of Symbols Page By Page Books 
Encyclopedia Mythica PLOS: Public Library of Science
Encyclopedia of Law Economics Project Gutenberg
Encyclopedia of Life Physiotherapy Evidence Database (PEDro)
  PubMed İndeksi: MEDLINE (EKUAL)
Encyclopedia of Psychology Springer Open
Encyclopedia.com Stanford Encyclopedia Of Philosophy 
EPA Glossary : Terms of Environment The Encyclopedia of Earth
ERIC: Education Resources Information Center Today in History  
eScholarship Editions  Toplu Katalog (TO-KAT)
Fact Monster Encyclopedia TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)
Finance Glossary TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)
Free Dictionary TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı
Free Language Dictionaries TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Free Medical Journals Türk Sineması Araştırmaları
  Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 
Free Computer Books  Ötüken Türkçe Sözlük
FreeFictionBooks Web Books Publishing
Gallica (Fransa Ulusal Kütüphanesi-Dijital Kütüphane) Wikipedia : The Free Encyclopedia
Gallica Wiley Open Access
Gateway For Free E-journals Your Dictionary.com
Google Books Zentralblatt MATH (zbMATH)
Hindawi Publishing Corporation  
Historic Events Birthdates  
Hukuk Kaynakları  
Information Please Encyclopedia  
Internet Library of Early Journals  
Internet Archive : Million Book Project  
İSAM  

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr