Açık Erişim Veri Tabanları

Diğer Kataloglar/Açık Erişim Siteleri/ Kütüphaneler/E-Sözlükler ve Dizinler

 
American Mathematical Society:Mathematics Books Online İSAM
Aperta (Türkiye Açık Arşivi) İSNAD Atıf Sistemi
Art & Architecture Thesaurus Kütüphane Kataloğu (Yordam/Filemaker)
Artificial Intelligence Library of Congress, Electronic Journals Library
Art Encyclopedia  Makaleler Bibliyografyası
Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi ManyBooks
Authorama : Public Domain Books Merriam-Webster Dictionary
BAİBÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Medical Reads
BioMed Central : The Open Access Publisher Milli Kütüphane
Britannica NASA PubSpace
Cambridge Dictionaries Online NetLingo-Dictionary
Cascadilla Proceedings Project Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Country Reports.Org Oxford Dictionaries : Ask Oxford
Dergipark OneLook Dictionary Search
DOAB (Directory of Open Access Books) Online Language Dictionaries
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Online Books Page
E-Books Directory Online Library of Literature
Engineering Dictionary  OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary
Environmental Chemistry.com Open Library
Encyclopedia of Symbols O’Reilly Open Books
Encyclopedia Mythica Page By Page Books 
Encyclopedia of Life PLOS: Public Library of Science
Encyclopedia of Psychology Project Gutenberg
Encyclopedia.com Physiotherapy Evidence Database (PEDro)
EPA Glossary : Terms of Environment PubMed 
ERIC: Education Resources Information Center Springer Open
eScholarship Editions  Stanford Encyclopedia Of Philosophy
Fact Monster Encyclopedia The Encyclopedia of Earth
Free Dictionary Today in History 
Free Language Dictionaries Toplu Katalog (TO-KAT)
Free Medical Journals TR Dizin
Free Computer Books  Türk Sineması Araştırmaları
Gallica (Fransa Ulusal Kütüphanesi-Dijital Kütüphane) Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar
Gateway For Free E-journals Ötüken Türkçe Sözlük
Google Books Web Books Publishing
Harman (Türkiye Akademik  Arşivi) Wikipedia : The Free Encyclopedia
Hindawi Publishing Corporation Wiley Open Access
Historic Events Birthdates Your Dictionary.com
Hukuk Kaynakları Zentralblatt MATH (zbMATH)
Information Please Encyclopedia  
Internet Library of Early Journals  
Internet Archive : Million Book Project  

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
    Karaköy Mahallesi Şehit Ozan Özan Caddesi Dış Kapı No:18
    14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 / +90 374 253 46 55 Fax: +90 374 253 45 56
  • EPosta: kutuphaneibu.edu.tr